( آزمایشی )
امروز 1396/09/26
ابلاغ "قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفهاي و مهارتي"
تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين هزينه خدمات ثبتنام دريافتي از داوطلبان شركت در آزمونهاي سازمان سنجش آموزش كشور و مركز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1397
ابلاغ قانون عضويت رييس سازمان پدافند غيرعامل كشور در برخي از شوراهاي عالي
ابلاغ قانون تفسير ماده (505) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
:

سرخط خبرها
همه اخبار قوانین مقررات لوایح و طرحها
تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مجاز بودن وزارت جهادکشاورزی نسبت به انجام مذاكره، پيش‌امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه همكاري فيمابين دولت جمهوری اسلامی ايران و دولت جمهوري بلاروس در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي
1396/09/25

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مجاز بودن وزارت جهادكشاورزي نسبت به انجام مذاكره، پيش‌امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوكراين
1396/09/25

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مجاز بودن وزارت كشور نسبت به انجام مذاكره، پيش‌امضا (پاراف) و امضاي موقت پروتكل همكاري در زمينه مبارزه با تروريسم در درياي خزر
1396/09/25

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مجوز صدور ضمانتنامه كلي موافقتنامه مالي دنسكه بانك دانمارك
1396/09/25

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اختصاص اعتبار از محل اعتبارات قانون بودجه سال 1396 به منظور تكميل اقامتگاه پليس راهور در تهران
1396/09/25

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص افزايش سرمايه شركت ملي نفت ايران از محل اندوخته سرمايهاي
1396/09/25

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين ميزان حقالامتياز كارورهاي (اپراتورهاي) ارايهكننده خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات سيار
1396/09/25

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح ماده (3) آييننامه تسهيلات خريد يا ساخت مسكن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
1396/09/25

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص ميزان حق‌السهم پروانه ايجاد و بهره‌برداري از شبكه انتقال داده نوري و جرایم عدم ایفای تعهدات اجرا توسط دارندگان پروانه مزبور
1396/09/25

اصلاح تصويبنامه هيات وزيران درخصوص افزايش سرمايه دولت در سازمان ملي زمين و مسكن
1396/09/25

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تهاتر مطالبات شركت‌هاي برق و انرژي پيوند گستر پارس،‌ توليد برق ماهتاب كاسپين، مالي و سرمايه‌گذاري پيشرو ايران، توليد و مديريت نيروگاه زاگرس كوثر و افق توسعه انرژي طوس از شركت‌هاي دولتي ذي‌ربط با بدهي اشخاص مزبور به دولت
1396/09/25

ارسال لايحه "اصلاح موادي از قانون تجارت درخصوص ورشكستگی" به مجلس شوراي اسلامي
1396/09/22

تقدیم لایحه بودجه سال 1397 کل کشور توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی
1396/09/19

خلاصه مذاکرات جلسه علنی ‌‌‌چهار‌شنبه 22 آذر‌ماه 96 مجلس شورای اسلامی
1396/09/22

انتشار چاپ هشتم مجموعه قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و مقررات مرتبط
1396/09/22

مراجع وضع

گروه های موضوعی خبر


انتشار چاپ هشتم مجموعه قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و مقررات مرتبط
1396/09/22

انتشار چاپ سوم مجموعه قانون شهرداري
1396/09/22

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص ایجاد هماهنگی بین دستگاهی به منظور تحقق و پیشبرد برنامه عملیاتی دولت الکترونیک
1396/08/25

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص همترازی شهرداران كلانشهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر، با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري
1396/08/25

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص همترازی مديران عامل سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي با مقامات موضوع بند ( هـ ) ماده ( 71) قانون مديريت خدمات كشوري
1396/08/25

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح ماده (7) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی
1396/08/22

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مجوز صدور ضمانتنامه كلي موافقتنامه مالي دنسكه بانك دانمارك
1396/09/25

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اختصاص اعتبار از محل اعتبارات قانون بودجه سال 1396 به منظور تكميل اقامتگاه پليس راهور در تهران
1396/09/25

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين هزينه خدمات ثبتنام دريافتي از داوطلبان شركت در آزمونهاي سازمان سنجش آموزش كشور و مركز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1397
1396/09/25

اصلاح تصويبنامه هيات وزيران درخصوص افزايش سرمايه دولت در سازمان ملي زمين و مسكن
1396/09/25

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تهاتر مطالبات شركت‌هاي برق و انرژي پيوند گستر پارس،‌ توليد برق ماهتاب كاسپين، مالي و سرمايه‌گذاري پيشرو ايران، توليد و مديريت نيروگاه زاگرس كوثر و افق توسعه انرژي طوس از شركت‌هاي دولتي ذي‌ربط با بدهي اشخاص مزبور به دولت
1396/09/25

ابلاغ قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع مقامات مالياتي كشورهاي اسلامي
1396/09/20

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مجاز بودن وزارت جهادکشاورزی نسبت به انجام مذاكره، پيش‌امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه همكاري فيمابين دولت جمهوری اسلامی ايران و دولت جمهوري بلاروس در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي
1396/09/25

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مجاز بودن وزارت جهادكشاورزي نسبت به انجام مذاكره، پيش‌امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوكراين
1396/09/25

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص افزايش سرمايه شركت ملي نفت ايران از محل اندوخته سرمايهاي
1396/09/25

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح ماده (3) آييننامه تسهيلات خريد يا ساخت مسكن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
1396/09/25

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين ميزان حقالامتياز كارورهاي (اپراتورهاي) ارايهكننده خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات سيار
1396/09/25

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص ميزان حق‌السهم پروانه ايجاد و بهره‌برداري از شبكه انتقال داده نوري و جرایم عدم ایفای تعهدات اجرا توسط دارندگان پروانه مزبور
1396/09/25

ابلاغ "قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفهاي و مهارتي"
1396/09/25

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص صدور مجوز برگزاري نهمين گردهمايي بين‌المللي فارابي توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
1396/08/03

تصويبنامه‌ هیأت وزیران درخصوص معادل فارسي برخی واژه‌ها و عبارت‌هاي پزشکی
1396/07/23

ابلاغ «قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي»
1396/06/19

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مجاز بودن وزارت كشور نسبت به انجام مذاكره، پيش‌امضا (پاراف) و امضاي موقت پروتكل همكاري در زمينه مبارزه با تروريسم در درياي خزر
1396/09/25

بخشنامه رئیس قوه قضائیه درخصوص برخورد با ورود سلاح و مهمات غیرمجاز به کشور
1396/09/18

ابلاغ قانون معاهده معاضدت دوجانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره
1396/09/08

ابلاغ قانون موافقتنامه انتقال محكومين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان
1396/09/08

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعیین ميزان جریمه‌های موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع
1396/08/23

لايحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشويي"
1396/08/22

ابلاغ قانون تفسير ماده (505) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
1396/08/30

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص صدور مجوز ارجاع اختلاف سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت‌هاي پارس كاني و تكنيكان به داوري
1396/08/23

نظر هیأت عالی نظارت درخصوص نحوه تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آرای صادره توسط هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری
1396/08/06

اصلاحیه دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی
1396/07/26

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مجاز بودن برقراري مقررات لغو رواديد براي دارندگان گذرنامه عادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان به شرط عمل متقابل
1396/07/23

انتشار چاپ پنجم مجموعه قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری
1396/04/21

انتشار چاپ دوم کتاب فهرست قوانین توافق‌های حقوقی تشریفاتی
1396/08/27

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مجاز بودن وزارت دادگستری نسبت به انجام مذاكره، پيش‌امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه‌های معاضدت قضایی در امور کیفری و مدنی، استرداد مجرمین و انتقال محکومین به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
1396/08/21

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مجوز برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی، خدمت و رسمی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا
1396/08/13

ابلاغ قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان راجع به همكاري در زمينه پيشگيري، محدود سازي و كاهش پيامدهاي شرايط اضطراري
1396/08/03

ابلاغ قانون موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق
1396/08/03

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مجاز بودن تاسيس دفتر نمايندگي سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران در قطر (دوحه) و پايان فعاليت دفاتر نمايندگي سازمان يادشده در بوليوي (لاپاز) و اكوادور (كيتو)
1396/08/01

ابلاغ قانون عضويت رييس سازمان پدافند غيرعامل كشور در برخي از شوراهاي عالي
1396/09/20

حوزه نشر معاونت

تازه های نشر
در دست انتشار
در دست تهیه

محصولات و خدمات نرم افزاری