امروز 1398/03/05
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: موضوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :

اخبار مقررات


تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تبدیل شهرک صنعتی فراشبند در استان فارس به ناحیه صنعتی روستایی فراشبند
1397/12/11

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تغییرات تقسیمات کشوری در بخش و دهستان های شهرستان رامسر واقع در استان مازندران
1397/12/11

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تغییرات تقسیمات کشوری در شهرستان، بخش و دهستان های شهرستان لردگان واقع در استان چهارمحال و بختیاری
1397/12/11

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزرات امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مبنی بر مذاکره، پیش امضا (پاراف)، و امضای موقت موافقتنامه کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن
1397/12/11

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تغییرات تقسیمات کشوری در بخش، دهستان، روستاها، مزرعه ها و مکان های شهرستان طارم واقع در استان زنجان
1397/12/11

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق بخش هرمز به شهرستان بندرعباس واقع در استان هرمزگان
1397/12/11

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تبدیل روستای پل شرقی مرکز دهستان خمیر بخش مرکزی شهرستان خمیر در استان هرمزگان به شهر و تغییر مرکز دهستان خمیر به روستای درگور
1397/12/11

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ایجاد دهستان دال پری و بخش دشت عباس در شهرستان دهلران واقع در استان ایلام
1397/12/11

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تبدیل روستای بهارستان دهستان جم بخش مرکزی شهرستان جم و روستای بیدخون دهستان عسلویه بخش مرکزی شهرستان عسلویه در استان بوشهر به شهر
1397/12/11

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق متنی به جزء 4 تبصره 2 بند د ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن
1397/12/08

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق تبصره 2 به ماده 21 آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی
1397/12/08

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تبدیل روستای ونایی دهستان گودرزی بخش اشترینان شهرستان بروجرد در استان لرستان به شهر
1397/12/08

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تبدیل روستای کوهیچ دهستان فتویه بخش مرکزی شهرستان بستک در استان هرمزگان به شهر
1397/12/08

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تبدیل روستای هنگویه دهستان فرامرزان بخش جناح شهرستان بستک در استان هرمزگان به شهر
1397/12/08

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تبدیل روستای اربطان دهستان بدوستان غربی بخش خواجه شهرستان هریس در استان آذربایجان شرقی به شهر
1397/12/08

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تبدیل روستای فیل آباد مرکز دهستان سراب پایین بخش باباحیدر شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری به شهر و تغییر مرکز دهستان سراب پایین به روستای عیسی آباد
1397/12/08

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق روستاها، مزرعه ها و مکان های برج محمدان، شهرک سیندر، کلاته قاینی، قلعه دختر، شند، دعوت و سیستانک به دهستان قائن بخش مرکزی شهرستان قائنات واقع در استان خراسان جنوبی
1397/12/08

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق روستاها، مزرعه ها و مکان های پرده سر، جزن، جزینان، سیدآباد، حسنجون و خسبان به دهستان میان طالقان بخش مرکزی شهرستان طالقان واقع در استان البرز
1397/12/08

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تغییرات تقسیمات کشوری در روستاها و دهستان های استان کردستان
1397/12/08

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح و تغییرات تقسیمات کشوری در دهستان، روستاها، مزرعه ها و مکان های شهرستان نیر واقع در استان اردبیل
1397/12/08


صفحه10از60