امروز 1397/12/01
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: موضوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :

اخبار مقررات


ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای محمله مرکز بخش محمله شهرستان خنج به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای مشکان مرکز بخش مشکان شهرستان خوشاب به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای گتیج مرکز بخش گتیج شهرستان فنوج به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای چگرد مرکز بخش جلگه چاه هاشم شهرستان دلگان به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای بوستان مرکز بخش بوستان شهرستان باشت به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای ده رئیس مرکز بخش ایرندگان شهرستان خاش به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای حکم‌آباد مرکز بخش عطا ملک شهرستان جوین به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای قلعه مرکز بخش بیلوار شهرستان کرمانشاه به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای سرجنگل مرکز بخش کورین شهرستان زاهدان به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای چاه دادخدا مرکز بخش چاه دادخدا شهرستان قلعه گنج به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای یانچشمه مرکز بخش شیدا شهرستان بن به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای شروینه مرکز بخش کلاشی شهرستان جوانرود به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه شورای شهر در خصوص تبدیل روستای اردیموسی مرکز بخش سبلان شهرستان سرعین به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای بند زرک مرکز بخش بند زرک شهرستان میناب به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای اجبارکلا مرکز بخش دشت سر شهرستان آمل به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای حسین آباد جنوبی مرکز بخش حسین آباد شهرستان سنندج به عنوان شهر حسین آباد جنوبی به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای پلان مرکز بخش پلان شهرستان چاه‌بهار به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای درح مرکز بخش درح شهرستان سرپیشه به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای آشار مرکز بخش آشار شهرستان مهرستان به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای دوزین مرکز بخش کوهسارات شهرستان مینودشت به شهر
1397/06/21


صفحه18از48