( آزمایشی )
امروز 1397/05/29
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :

اخبار لوایح


لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و دوك‌نشين اعظم لوكزامبورگ
1396/03/03

لايحه «عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در همكاري‌هاي تاييد صلاحيت آزمايشگاهي آسيا ـ اقيانوسيه»
1396/03/02

لايحه "اصلاح بند 3 ماده 2 قانون ماليات‌هاي مستقيم - مصوب 1366 - با اصلاحات بعدي آن"
1396/02/23

لایحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوری اسلامی ايران و دولت جمهوری اسلووني
1396/02/19

لايحه «حمايت از محيط‌بانان و جنگلبانان»
1396/02/14

لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور
1396/03/03

لايحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشويي"
1396/08/22

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه حمل و نقل بينالمللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اينگونه جابجاييها
1396/08/15

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم
1396/08/15

لايحه « الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مشترك ايمني مديريت سوخت مصرف شده و ايمني مديريت پسماند پرتوزا»
1396/07/30

لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام
1396/04/11

لایحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق همبستگي اسلامي براي توسعه وابسته به بانك توسعه اسلامي
1396/04/11

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین درخصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی
1396/04/11

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه‌شناسی آسیا اقیانوسیه
1396/04/11

لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
1396/04/11

لایحه اصلاح بند (2) ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر
1396/04/20

لایحه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی لار
1396/04/20

لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
1396/04/20

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی
1396/05/02

لایحه اجازه اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
1396/05/21

لايحه "موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان راجع به همکاری در زمینه پیشگیری، محدودسازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری"
1396/04/11

لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351- با اصلاحات بعدی آن
1396/05/24

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در شركت بين المللي نقدينگي اسلامي
1396/04/11

لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی
1395/04/12


صفحه2از2