( آزمایشی )
امروز 1397/05/29
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :

اخبار طرحها


اعلام وصول طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس شورای اسلامی
1397/04/06

اعلام وصول طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران
1397/04/05

اعلام وصول طرح ساماندهی بازرسان قرارداد معین شاغل در حوزه نظارت بر بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت
1397/04/03

اعلام وصول طرح اصلاح ماده (39) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
1397/03/29

اعلام وصول طرح الحاق بند (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
1397/03/30

اعلام وصول طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان
1397/03/29

اعلام وصول طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات‌های مستقیم
1397/03/29

اعلام وصول طرح تسریع در تحویل لوایح مرتبط با مدیریت شهری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط دولت
1397/03/23

اعلام وصول طرح ایجاد وزراء منطقه‌ای
1397/03/20

اعلام وصول طرح اصلاح قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران
1397/03/22

اعلام وصول طرح اصلاح ماده (3) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب (1394/3/5)
1397/03/23

اعلام وصول طرح ادغام سازمان‌های اورژانس، مدیریت بحران و هلال احمر و تشکیل وزارت مدیریت بحران
1397/03/23

اعلام وصول طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی
1397/03/20

اعلام وصول طرح نحوه اجرای احکام اعدام، قطع عضو و نقص عضو
1397/03/20

اعلام وصول طرح تشکیل وزارتخانه‌های «انرژی» و«آب و محیط زیست»
1397/03/23

اعلام وصول طرح الحاق به ماده (23) قانون نحوه فعالیت احزاب
1397/03/20

اعلام وصول طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری
1397/03/23

اعلام وصول طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال 1396 کل کشور
1397/03/08

اعلام وصول طرح اجرای اصل بیست و هفتم (27) قانون اساسی
1397/01/21

اعلام وصول طرح اصلاح ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری
1396/12/13

اعلام وصول طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن
1396/12/13

اعلام وصول طرح استفساریه درخصوص حسابرسی یا رسیدگی کلیه حساب‌های درآمد و هزینه و سایر دریافتی‌ها و پرداختی‌ها و نیز صورت‌های مالی شهرداری‌ها توسط دیوان محاسبات کشور به استناد قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن
1397/03/06

اعلام وصول طرح استفساریه درخصوص وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی به استناد بند (16) مواد (71) و (77) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و ماده (30) آییننامه مالی شهرداریها
1397/03/06

اعلام وصول طرح حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی
1397/02/05

اعلام وصول طرح استفساریه جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
1397/02/25


صفحه2از4