( آزمایشی )
امروز 1397/04/01
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :

اخبار طرحها


اعلام وصول طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1397/01/22

اعلام وصول طرح الزام دولت به توقف مطالعه، اجراء و توسعه طرح‌های انتقال آب و سد سازی در حوضه‌های آبریز رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌های محلی بمدت پنج سال
1397/02/02

اعلام وصول طرح اصلاح ماده (109) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1397/01/19

اعلام وصول طرح اصلاح ماده (2) و بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی
1397/01/19

اعلام وصول طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت
1396/12/20

اعلام وصول طرح الحاق موادی به قوانین دیوان محاسبات کشور
1396/12/20

اعلام وصول طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزههای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی
1396/12/13

اعلام وصول طرح اصلاح قانون تابعیت
1396/12/13

اعلام وصول طرح استمهال 5 ساله به مستخدمین رسمی موسسات و شرکت‌های دولتی
1396/12/13

گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوري اسلامي در خصوص بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
74. عملکرد بودجه عمومی دولت در سالهای 1394 و 1395
1396/12/13

اعلام وصول طرح اصلاح بند (الف) ماده (90) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1396/12/16

اعلام وصول طرح اصلاح بند (چ) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1396/10/03

اعلام وصول طرح اصلاح قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب 1370/9/27
1396/10/06

اعلام وصول طرح استفساریه نحوه عضویت همزمان اعضای اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف کشور با عضویت در پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور
1396/10/05

اعلام وصول طرح اصلاح بند (ه‍) تبصره (7) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
1396/10/03

اعلام وصول طرح تشکیل وزارت امور شهدا و ایثارگران
1396/10/06

اعلام وصول طرح اصلاح موادی از قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال
1396/10/26

اعلام وصول طرح استفساریه ماده (242) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
1396/10/27

اعلام وصول طرح استفساریه چگونگی امهال وام
1396/11/08

اعلام وصول طرح استفساریه حاکم بودن قوانین و مقررات اداری مالی و استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی بر سازمان انتقال خون ایران
1396/12/06

اعلام وصول طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم
1396/12/06

اعلام وصول طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
1396/12/06

اعلام وصول طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
1396/12/06

سیر تکوینی ساختار کمیسیون‌های مجلس (از سال 1285 تاکنون)
1396/11/17

اعلام وصول طرح ساماندهی معابر مرزی کشور (معابر کولهبری و تهلنجی)
1396/11/04


صفحه2از2