امروز 1397/09/19
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :

اخبار قوانین


قانون تشکیل هیأت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح
1396/02/10

‍‍ابلاغ قانون موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان
1396/03/06

ابلاغ قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب‌هاي كشور
1396/03/06

ابلاغ قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور
1396/03/06

ابلاغ قانون تنقيح قوانين مالياتي كشور
1396/03/06

ابلاغ قانون موافقتنامه حمل و نقل دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره
1396/03/29

ابلاغ قانون اصلاح ماده (1) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت
1396/03/29

ابلاغ قانون اصلاحات پيوست معاهده (كنوانسيون) بين المللي ايمني جان اشخاص و دريا مورخ 1974 (1353) و آيين نامه بين المللي امنيت كشتيها و تسهيلات بندري (آي.اس.پي.اس)
1396/03/31

ابلاغ قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1 فروردين 1310 تا 29 اسفند 1328
1396/04/18

ابلاغ قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1 فروردين 1329 لغايت 30 مهر ماه 1336
1396/04/18

ابلاغ قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 18 شهريور 1285 تا 30 اسفند 1309
1396/04/18

ابلاغ قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره
1396/04/21

ابلاغ قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه استرداد مجرمين
1396/04/27

ابلاغ قانون معاهده بين جمهوری اسلامی ايران و جمهوري اندونزي در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري
1396/04/27

ابلاغ قانون معاهده معاضدت قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين
1396/04/27

ابلاغ قانون موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان
1396/04/27

ابلاغ قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي سال 1395 كل كشور
1396/05/04

ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی
1396/05/18

ابلاغ قانون اصلاح ماده 86 قانون مالياتهاي مستقيم
1396/05/24

ابلاغ قانون هواي پاك
1396/05/24

ابلاغ قانون اصلاح ماده (35) قانون خدمت وظيفه عمومي
1396/06/12

ابلاغ «قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي»
1396/06/19

ابلاغ «قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي»
1396/06/19

ابلاغ «قانون موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني»
1396/07/04

ابلاغ «قانون ترويج كتابت قرآن كريم به رسم‌الخط مفاخر ملي»
1396/07/04


صفحه3از4