امروز 1397/06/29
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :

اخبار طرحها


اعلام وصول طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی
1397/03/20

اعلام وصول طرح نحوه اجرای احکام اعدام، قطع عضو و نقص عضو
1397/03/20

اعلام وصول طرح تشکیل وزارتخانه‌های «انرژی» و«آب و محیط زیست»
1397/03/23

اعلام وصول طرح الحاق به ماده (23) قانون نحوه فعالیت احزاب
1397/03/20

اعلام وصول طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری
1397/03/23

اعلام وصول طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال 1396 کل کشور
1397/03/08

اعلام وصول طرح اجرای اصل بیست و هفتم (27) قانون اساسی
1397/01/21

اعلام وصول طرح اصلاح ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری
1396/12/13

اعلام وصول طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن
1396/12/13

اعلام وصول طرح استفساریه درخصوص حسابرسی یا رسیدگی کلیه حساب‌های درآمد و هزینه و سایر دریافتی‌ها و پرداختی‌ها و نیز صورت‌های مالی شهرداری‌ها توسط دیوان محاسبات کشور به استناد قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن
1397/03/06

اعلام وصول طرح استفساریه درخصوص وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی به استناد بند (16) مواد (71) و (77) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و ماده (30) آییننامه مالی شهرداریها
1397/03/06

اعلام وصول طرح حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی
1397/02/05

اعلام وصول طرح استفساریه جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
1397/02/25

اعلام وصول طرح دائمی شدن قانون استخدام ناجا
1397/02/18

اعلام وصول طرح الحاق یک تبصره به ماده (104) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1397/02/18

اعلام وصول طرح تمدید قانون مجازات اسلامی
1397/02/18

اعلام وصول طرح تمدید قانون آیین دادرسی کیفری
1397/02/18

اعلام وصول طرح تمدید قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی
1397/02/18

اعلام وصول طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی
1397/01/29

اعلام وصول طرح حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی
1397/02/05

اعلام وصول طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1397/01/22

اعلام وصول طرح الزام دولت به توقف مطالعه، اجراء و توسعه طرح‌های انتقال آب و سد سازی در حوضه‌های آبریز رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌های محلی بمدت پنج سال
1397/02/02

اعلام وصول طرح اصلاح ماده (109) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1397/01/19

اعلام وصول طرح اصلاح ماده (2) و بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی
1397/01/19

اعلام وصول طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت
1396/12/20


صفحه3از4