امروز 1397/08/30
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :

اخبار طرحها


اعلام وصول طرح استفساریه بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
1397/05/16

اعلام وصول طرح الحاق یک تبصره به ماده (8) قانون هوای پاک
1397/05/09

اعلام وصول طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار
1397/05/09

اعلام وصول طرح استفساریه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1397/05/09

اعلام وصول طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه ششم توسعه
1397/05/10

اعلام وصول طرح اصلاح تبصره (14) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
1397/05/10

اعلام وصول طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات دو تابعیتی و مرتبط با دول خارجی
1397/05/10

اعلام وصول طرح الحاق یک ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
1397/05/10

اعلام وصول طرح تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی»
1397/05/07

اعلام وصول طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران
1397/05/03

اعلام وصول طرح اصلاح ماده (242) قانون آیین دادرسی کیفری
1397/05/02

اعلام وصول طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1397/05/02

اعلام وصول طرح الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
1397/04/31

اعلام وصول طرح راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی
1397/04/13

اعلام وصول طرح اصلاح بند (110) تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1397 کل کشور
1397/04/13

اعلام وصول طرح اصلاح ماده (1117) قانون مدنی (مصوب 1314) و الحاق سه تبصره به آن
1397/04/12

اعلام وصول طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
1397/04/13

اعلام وصول طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات‌های مستقیم
1397/03/29

اعلام وصول طرح اصلاح مواد (1043) و (1044) قانون مدنی
1397/04/10

اعلام وصول طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس شورای اسلامی
1397/04/06

اعلام وصول طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران
1397/04/05

اعلام وصول طرح ساماندهی بازرسان قرارداد معین شاغل در حوزه نظارت بر بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت
1397/04/03

اعلام وصول طرح اصلاح ماده (39) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
1397/03/29

اعلام وصول طرح الحاق بند (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
1397/03/30

اعلام وصول طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان
1397/03/29


صفحه3از6