امروز 1397/12/01
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: موضوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :

اخبار طرحها


طرح اصلاح ماده(117) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1397/08/19

طرح ابلاغ، انتشار و اجرای قوانین
1397/08/19

طرح استفساریه تبصره یک قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1397/06/06
1397/08/05

طرح الحاق یک تبصره به ماده (11) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
1397/08/05

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
1397/08/05

طرح الحاق یک تبصره به ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری
1397/08/01

طرح اصلاح بند (ح) تبصره (11) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
1397/07/22

طرح اصلاح بند (ز) ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
1397/07/17

طرح اصلاح ماده (53) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
1397/07/17

طرح الحاق یک تبصره به ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
1397/07/17

طرح اصلاح ماده (14) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی
1397/07/17

طرح اصلاح جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1397/07/17

طرح تعیین تکلیف جانبازان اعصاب و روان فاقد مدرک بالینی
1397/07/17

طرح استفساریه عدم شمول حکم ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری در رعایت سقف مرخصی قابل ذخیره به ایثارگران مشمول قانون حالت اشتغال و ذخیره مرخصی ناشی از اعمال مواد (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374/03/31
1397/07/17

استرداد طرح اصلاح ماده (39) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
1397/07/16

طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها
1397/07/14

طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور اصلاحی مصوب 1395/02/26
1397/07/10

طرح الحاق یک بند به ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری
1397/07/07

طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی
1397/07/07

طرح عفو عمومی و تبدیل مجازات
1397/07/07


صفحه3از9