امروز 1398/03/02
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: موضوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :


انتشار مجموعه قانون حمايت خانواده (چاپ ششم - ويرايش چهارم)
1397/03/13

انتشار مجموعه قانون مدیریت خدمات کشوری (چاپ ششم - ويرايش پنجم)
1397/03/13

انتشار کتاب قانون اساسی پرتغال
1397/03/06

انتشار چاپ سوم کتاب قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 -1396) با ویرایش جدید
1397/02/29

انتشار مجموعه قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری
1397/02/26

انتشار مجموعه قانون صدور چك (چاپ دهم ـ ويرايش نهم)
1397/02/26

برگزاری سومین نشست‌ حقوقی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
1397/02/23

برگزاری دومین نشست‌ حقوقی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
1397/02/19

برگزاری نخستين نشست‌ حقوقی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سي و يكمين نمایشگاه بين المللي کتاب تهران
1397/02/16

حضور معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری
در سي و يكمين نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
1397/02/11

برنامه نشست‌های حقوقي معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری
در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (ارديبهشت ماه 1397)
1397/02/11

انتشار مجموعه قانون مدني (چاپ یازدهم - ويرايش دهم)
1397/02/09

انتشار کتاب قانون بودجه سال 1397 کل کشور
1397/01/27

انتشار مجموعه قوانین و مقررات جرایم و مجازات‌ها (چاپ دوازدهم - ویرایش نهم)
1397/01/26

انتشار مجموعه قوانین و مقررات شوراهای حل اختلاف (چاپ دوم - ویرایش اول)
1397/01/21

معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار می‌کند؛
برنامه‌های ترویجی – آموزشی در حوزه قوانین و مقررات در دانشگاه تهران
1396/12/13

انتشار چاپ پنجم مجموعه قانون مدنی
1396/11/30

انتشار چاپ پنجم «مجموعه قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن»
1396/10/30

گرامیداشت سالروز رونمایی از منشور حقوق شهروندی
1396/09/29

انتشار چاپ چهارم کتاب منشور حقوق شهروندی
1396/09/28


صفحه4از6