امروز 1397/08/29
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :


آيين نامه اجرايي ماده (28) قانون دريايي ايران
1396/03/30

انتشار چاپ دوم کتاب قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 -1396)
1396/03/30

ابلاغ قانون اصلاحات پيوست معاهده (كنوانسيون) بين المللي ايمني جان اشخاص و دريا مورخ 1974 (1353) و آيين نامه بين المللي امنيت كشتيها و تسهيلات بندري (آي.اس.پي.اس)
1396/03/31

آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 كل كشور
1396/04/04

مصوبات اخیر هیأت دولت در حوزه درمان، دارو و بیمه سلامت
1396/04/04

تعرفه خدمات پرستاری در منزل در سال 1396
1396/04/11

درگاه ویژه قوانین و مقررات مربوط به فعالان اقتصادی راه‌اندازی شد
1396/04/17

شفافیت و کارآمدی قوانین با پالایش مستمر؛ مصاحبه روزنامه ایران با معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات
1396/04/17

ابلاغ قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
1396/04/18

ابلاغ قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1 فروردين 1310 تا 29 اسفند 1328
1396/04/18

ابلاغ قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1 فروردين 1329 لغايت 30 مهر ماه 1336
1396/04/18

ابلاغ قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 18 شهريور 1285 تا 30 اسفند 1309
1396/04/18

انتشار چاپ پنجم مجموعه قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری
1396/04/21

ابلاغ قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره
1396/04/21

برگزاري نشست اجرايي معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات و معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری
1396/04/25

ابلاغ قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه استرداد مجرمين
1396/04/27

ابلاغ قانون معاهده بين جمهوری اسلامی ايران و جمهوري اندونزي در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري
1396/04/27

ابلاغ قانون معاهده معاضدت قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين
1396/04/27

ابلاغ قانون موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان
1396/04/27

انتشار چاپ دهم کتاب قانون مجازات اسلامی
1396/04/28

آيين نامه اجرايي تبصره (2) الحاقي ماده (22) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران درخصوص امدادرسانی در حوادث ملی، منطقه ای و استانی
1396/05/02

آيين نامه اجرايي ماده (3) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)
1396/05/02

انتشار مجموعه قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396)
1396/05/02

ابلاغ قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي سال 1395 كل كشور
1396/05/04

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص انجام تمهيدات لازم توسط كليه دستگاه هاي اجرايي براي تحقق مفاد سند ملي راهبرد انرژي كشور
1396/05/08


صفحه78از80