( آزمایشی )
امروز 1397/05/30
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :


صدور رأی شماره ۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۶۷۶۷/۹۵ ـ 1395/۱۲/1 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره
1397/04/11

صدور رأی شماره ۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۱ جدول شماره ۱ و بندهای جدول شماره ۲ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن درخصوص عوارض تفکیک عرصه و عوارض کسری حد نصاب تفکیک
1397/04/11

ابلاغ تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی نسبت به فروش یک پلاک ثبتی در بخش 11 تهران
1397/04/16

مصوبات جلسه مورخ 1396/۱۰/23 هیأت امنای صندوق توسعه ملی
1397/04/07

مصوبات جلسه مورخ 1397/۳/2 هیأت امنای صندوق توسعه ملی
1397/04/07

ابلاغ قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی
1397/04/16

ابلاغ قانون دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری
1397/04/16

اعلام وصول طرح اصلاح ماده (1117) قانون مدنی (مصوب 1314) و الحاق سه تبصره به آن
1397/04/12

اعلام وصول طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
1397/04/13

اعلام وصول طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات‌های مستقیم
1397/03/29

صدور رأی شماره‌های ۳۰۲ الی ۳۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ۱ـ ابطال بند ۲ از مصوبه شماره ۱۷۳ ـ 1387/۸/26 شورای اسلامی شهر خوی. ۲ـ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر خوی درخصوص اخذ عوارض تفکیک از اراضی شهر خوی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳
1397/04/11

صدور رأی شماره ۲۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۱۱ ـ ۱ ـ ۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان درخصوص تبدیل گذرهای اختصاصی به گذر عمومی
1397/04/11

صدور رأی شماره ۲۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۲۳۵/۱/۴۴ ـ 1395/۴/19 استانداری خوزستان
1397/04/11

صدور رأی شماره ۲۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: تعارض آراء شعب ۱۹، ۲ و ۴۱ دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط اعمال مدرک تحصیلی بالاتر و استفاده از مزایای آن
1397/04/11

صدور رأی شماره‌های ۲۹۴ الی ۲۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: تعارض آراء شعب ۲۸ و ۳۱ دیوان عدالت اداری و تأیید قرار رد شکایت صادر شده از سوی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت هرگونه ساخت و ساز در باغات
1397/04/11

صدور رأی شماره ۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند (۳) از مصوبات سی و پنجمین جلسه فوق‌العاده مورخ 1395/۱۲/25 و ابطال بند (۴) سی و ششمین جلسه شورا مورخ 1393/۱/23 مصوب شورای اسلامی شهر محمدشهر
1397/04/11

صدور رأی شماره ۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ردیف ۱۰ و تبصره‌های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال‌های ۱۳89، ۱۳۹0، ۱۳۹2، ۱۳93 مصوب شورای اسلامی شهر یزد
1397/04/11

صدور رأی شماره ۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۲ ـ ۱۰ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهر جدید هشتگرد درخصوص عوارض حذف پارکینگ
1397/04/11

صدور رأی شماره ۲۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی بخش نیر شهرستان تفت یزد درخصوص عوارض بر معاملات غیرمنقول (زمین و ساختمان)
1397/04/11

صدور رأی شماره ۲۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۹۸/۵ ـ1390/۱۰/19 شورای اسلامی شهر درود درخصوص عوارض تغییر کاربری
1397/04/11

صدور رأی شماره ۲۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۲۳۴۳/۹۳/۴/ش ـ 1393/۱۰/30 شورای اسلامی شهر مشهد
1397/04/11

صدور رأی شماره‌های ۴۹ الی ۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: فوق‌العاده ویژه و تفاوت تطبیق مستمر نبوده و احتساب آن در تعیین پاداش پایان‌خدمت وجاهت‌ قانونی ندارد
1397/04/11

اعلام وصول طرح اصلاح مواد (1043) و (1044) قانون مدنی
1397/04/10

ابلاغ تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین اعضای هیات داوری موضوع ماده 21 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1397/04/12

خلاصه مذاکرات جلسه علنی ‌‌‌روز چهارشنبه 13 تیرماه‌ 1397 مجلس شورای اسلامی
1397/04/13


صفحه9از63