امروز 1397/08/30
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :


اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره: «طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور»
1397/08/28

اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره: «طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها»
1397/08/29

طرح تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی وخدمات ضروری مشروط به رصد قیمت تا مصرف کننده نهائی
1397/08/27

طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی
1397/08/27

خلاصه مذاکرات جلسه علنی ‌‌‌‌سه‌شنبه 29 آبان ماه 97 مجلس شورای اسلامی
1397/08/30

اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس در خصوص «طرح تنقیح قوانین حوزه معدن»
1397/08/20

طرح استفساریه ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
1397/08/13

طرح اصلاح ماده(117) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1397/08/13

طرح ابلاغ، انتشار و اجرای قوانین
1397/08/14

خلاصه مذاکرات جلسه علنی دوشنبه 14 آبان ماه 1397 مجلس شورای اسلامی
1397/08/14

خلاصه مذاکرات جلسه علنی ‌‌‌‌یکشنبه 13 آبان 97 مجلس شورای اسلامی
1396/08/13

خلاصه مذاکرات جلسه علنی شنبه 5 آبان ماه 1397 مجلس شورای اسلامی
1397/08/05

طرح استفساریه تبصره یک قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1397/06/06
1397/08/02

طرح الحاق یک تبصره به ماده (11) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
1397/08/01

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
1397/08/02

خلاصه مذاکرات جلسه علنی چهارشنبه 2 آبان ماه 1397 مجلس شورای اسلامی
1397/08/02

خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه 1 آبان ماه 1397 مجلس شورای اسلامی
1397/08/01

اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس درباره: «لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» (اعاده شده از شورای نگهبان)
1397/07/29

طرح الحاق یک تبصره به ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری
1397/07/29

خلاصه مذاکرات جلسه علنی ‌‌‌‌یکشنبه 29 مهرماه 97 مجلس شورای اسلامی
1397/07/29

قانون تفسیر بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
1397/07/29

طرح اصلاح بند (ح) تبصره (11) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
1397/07/21

قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور
1397/07/21

خلاصه مذاکرات جلسه علنی چهارشنبه 18 مهرماه 1397 مجلس شورای اسلامی
1396/07/21

اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره: «طرح الحاق دو تبصره به ماده (119) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»
1397/07/16


صفحه1از18