امروز 1398/03/05
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: موضوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :


بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص مصوبه شماره 173085/ ت 56342 هـ مورخ 97/12/22 هیات وزیران درخصوص تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید
1398/03/04

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درخصوص نحوه اجرای مقررات بند ک تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 کل کشور
1398/03/01

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درخصوص محل اخذ مالیات و عوارض واحدهای تولیدی
1398/02/25

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درخصوص نحوه وصول درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار موضوع ردیف درآمدی 160190
1398/02/21

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درخصوص اصلاح دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 1396/02/17 با توجه به تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه سال 1398
1398/02/15

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ارسال اصلاحیه آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31
1398/02/07

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ابلاغ صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1398/12/26 شورای عالی مالیاتی در ارتباط با حکم بند ب ماده 52 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور نسبت به مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی
1398/02/07

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها (که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمان های وابسته به شهرداری
1398/02/02

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398
1398/01/27

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1398 وفق مقررات بند الف تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 کل کشور
1398/01/25

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص محاسبه مالیات اشخاص خارجی بر اساس نرخ ارز اعلامی در سامانه سنا
1398/01/17

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص تعیین تکلیف نمایندگی های بیمه در اجرای بخشنامه شماره 200/93/71 مورخ 93/6/30
1398/01/06

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص درآمد ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری ها - نقل و انتقال سهام - سود سهام دریافتی
1398/01/06

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
1397/12/28

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ابلاغ دادنامه های شماره 9709970905811966 الی 9709970905811972 مورخ 1397/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت و عدم ابطال بخشنامه 200/95/70 مورخ 1395/10/11 سازمان امور مالیاتی کشور
1397/12/27

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص تسعیر ارز
1397/12/25

بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع تسری نرخ صفر مالیاتی به جوایز صادراتی
1397/12/19

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص بهای انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی موضوع بند 4 ماده 17 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31
1397/12/12

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 29-201 مورخ 1397/10/09 درخصوص خدمات حمل و نقل بین المللی کشتیرانی کالای وارداتی
1397/11/27

بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های شرکتهای بورسی موضوع ماده 141 قانون تجارت در اجرای بند ز تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
1397/11/23


صفحه1از4