امروز 1397/07/24
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :


ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای آشار مرکز بخش آشار شهرستان مهرستان به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای دوزین مرکز بخش کوهسارات شهرستان مینودشت به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای بالاشهر مرکز بخش جغین شهرستان رودان به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای ثمرین مرکز بخش ثمرین شهرستان اردبیل به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای آبیز مرکز بخش شاسکوه شهرستان زیرکوه به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای گلیداغ مرکز بخش گلیداغ شهرستان مراوه تپه به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای چاه ورز مرکز بخش چاه ورز شهرستان لامرد به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای ریواده مرکز بخش هلالی شهرستان جغتای به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای پارود مرکز بخش پارود شهرستان سرباز به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای فرح‌آباد مرکز بخش رودپی شمالی شهرستان ساری به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای حاجیلار مرکز بخش حاجیلار شهرستان چایپاره به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای سمیع آباد مرکز بخش پایین جام شهرستان تربت جام به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای طسوج مرکز بخش طسوج شهرستان کوار در استان فارس به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای ارد شهرستان گراش به شهر
1397/06/21

ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای چاه مبارک شهرستان عسلویه به شهر
1397/06/21

مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای زهرا مرکز بخش موران شهرستان گرمی به شهر
1397/06/21

مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای شاپورآباد مرکز بخش بربرود غربی شهرستان الیگودرز به شهر
1397/06/21

مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای چمن سلطان مرکز بخش بربرود شرقی شهرستان الیگودرز به شهر
1397/06/21

مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای رستاق مرکز بخش رستاق شهرستان داراب استان فارس به شهر
1397/06/21

ایام محرم
1397/06/19

ابلاغ تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تخصیص اعتبار برای تامین و خرید علوفه مورد نیاز دام عشایر کشور و کمک به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری در اختیار وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان امور عشایر ایران )
1397/06/21

ابلاغ تصویبنامه شورای عالی اداری در خصوص برنامه جامع اصلاح نظام اداری - دوره دوم (1399-1397)
1397/06/20

طرح اصلاح موادی از قانون شوراهای حل اختلاف
1397/06/13

طرح لغو احکام و مجوزهای ناظر به استثنای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام، ازشمول قوانین و مقررات عمومی
1397/06/13

طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور
1397/06/13


صفحه8از74