امروز 1397/09/21
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :

اخبار طرحها


طرح الحاق دو تبصره به بند (ث) ماده (67) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1397/09/11

طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی
1397/09/11

طرح تعیین تکلیف قانون حاکم بر امور استخدامی دانشگاه های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی
1397/09/07

طرح الحاق یک تبصره به بند (ج) ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
1397/09/06

طرح تشکیل کمیته جذب سرمایه های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی
1397/06/06

طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران
1397/09/06

طرح تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی وخدمات ضروری مشروط به رصد قیمت تا مصرف کننده نهائی
1397/08/27

طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی
1397/08/27

طرح اصلاح ماده (86) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1397/08/13

طرح استفساریه ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
1397/08/13

طرح اصلاح ماده(117) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1397/08/13

طرح ابلاغ، انتشار و اجرای قوانین
1397/08/14

طرح استفساریه تبصره یک قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1397/06/06
1397/08/02

طرح الحاق یک تبصره به ماده (11) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
1397/08/01

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
1397/08/02

طرح الحاق یک تبصره به ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری
1397/07/29

طرح اصلاح بند (ح) تبصره (11) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
1397/07/21

طرح اصلاح بند (ز) ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
1397/07/15

طرح اصلاح ماده (53) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
1397/07/15

طرح الحاق یک تبصره به ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
1397/07/15

طرح اصلاح ماده (14) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی
1397/07/15

طرح اصلاح جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1397/07/15

طرح تعیین تکلیف جانبازان اعصاب و روان فاقد مدرک بالینی
1397/07/15

طرح استفساریه عدم شمول حکم ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری در رعایت سقف مرخصی قابل ذخیره به ایثارگران مشمول قانون حالت اشتغال و ذخیره مرخصی ناشی از اعمال مواد (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374/03/31
1397/07/15

استرداد طرح اصلاح ماده (39) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
1397/07/15


صفحه1از6