امروز 1398/03/05

ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (10) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

تصويبنامه هيأت وزیران درخصوص آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (10) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ابلاغ شد.تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1397/01/19 هيأت وزیران درخصوص "آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (10) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی"، طي نامه شماره 4432 در تاریخ 1397/01/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.


مستند قانونی آیین‌نامه فوق به شرح زیر است:
از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1395/12/21):
ماده 10 - ...
ت - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود با تصويب هيأت وزيران و رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و در چهارچوب آيين‌نامه اجرایي اين بند از سهام دولت در شركت‌ها، به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامي (صكوك) استفاده كند.

متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.دریافت متن کاملdownlod


تاریخ خبر : 1397/01/23

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: