طرح استفساریه جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور که با امضای تعداد نفر از نماین" /> طرح استفساریه جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور که با امضای تعداد نفر از نماین" />
امروز 1398/03/06

اعلام وصول طرح استفساریه جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور

طرح استفساریه جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور که با امضای تعداد 43 نفر از نمایندگان، به صورت دو فوریتی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، در تاریخ 1397/02/25 به صورت دو فوریتی اعلام وصول گردید.
متن طرح را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.چاپی :

I-400.pdf
I-400.pdf
تاریخ خبر : 1397/02/25

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: