طرح نحوه اجرای احکام اعدام، قطع عضو و نقص عضو که با امضای تعداد نفر از نمایندگان، به صورت تقدیم" /> طرح نحوه اجرای احکام اعدام، قطع عضو و نقص عضو که با امضای تعداد نفر از نمایندگان، به صورت تقدیم" />
امروز 1397/12/01

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: