طرح الحاق به ماده (23) قانون نحوه فعالیت احزاب که با امضای تعداد نفر از نمایندگان، به صورت تقدی" /> طرح الحاق به ماده (23) قانون نحوه فعالیت احزاب که با امضای تعداد نفر از نمایندگان، به صورت تقدی" />
امروز 1397/12/01

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: