طرح ایجاد وزراء منطقه ای 1397/03/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری که با امضای تعداد 45 نفر ا" /> طرح ایجاد وزراء منطقه ای 1397/03/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری که با امضای تعداد 45 نفر ا" />
امروز 1397/12/01

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: