طرح اصلاح بند(هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور که با امضای تعداد نفر از نمایندگان، به صورت" /> طرح اصلاح بند(هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور که با امضای تعداد نفر از نمایندگان، به صورت" />
امروز 1397/12/04

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: