طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات دو تابعیتی و مرتبط با دول خارجی که به صورت عادی تقدیم مجلس شورای اسلامی" /> طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات دو تابعیتی و مرتبط با دول خارجی که به صورت عادی تقدیم مجلس شورای اسلامی" />
امروز 1397/11/28

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: