امروز 1397/07/24

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص اجرای ماده 2 آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی مصوب 1371

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص اجرای ماده 2 آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی مصوب 1371 ابلاغ شد.تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1397/07/01 هيأت وزیران در خصوص"اجرای ماده 2 آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی مصوب 1371"، طي نامه شماره 87611 در تاریخ 1397/07/04 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
مستند این تصویب‌نامه به شرح زیر می باشد؛
از آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی (مصوب 1371/02/13):
ماده 2-
انجام مذاكره و پاراف و امضاي موقت توافق حقوقي تشريفاتي منوط به هماهنگي قبلي با وزارت امور خارجه و كسب موافقت هيأت وزيران در كليات آن مي باشد، و امضاي موقت آن توسط مقامي صورت مي گيرد كه هيأت وزيران معين مي نمايد.
امضاي موقت توافقهاي حقوقي ساده توسط اشخاصي مجاز است كه از وزراء يا بالاترين مقامات اجرايي دستگاههاي مستقل قبلا اجازه امضاي اين گونه توافقها را حسب مورد يا موضوع، اخذ نموده باشند. امضاي قطعي توافقهاي حقوقي ساده بر عهده وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه مستقل يا مقامات صلاحيتدار از سوي آنان مي باشد.
امضاي قطعي توافقهاي حقوقي تشريفاتي، تابع ترتيبات مقرر در ماده (۱۱) اين آيين نامه است . در موافقتنامه‌ هاي فرهنگي قبلاً با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي نيز هماهنگي لازم به عمل آيد.
متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.دریافت متن کاملdownlod


تاریخ خبر : 1397/07/04
اخبار مرتبط
بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص محکومین تادیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلا
تصویبنامه هیات وزیران در خصوص اختصاص مبلغ سی میلیاد ریال به منظور جبران خسارت و بازسازی واحدهای مسکونی و ساختمان ها و تاسیسات زیربنایی خسارت دیده ناشی از سیل استان های مازندران، گیلان، گلستان، خراسان شمالی
تصویبنامه هیات وزیران در خصوص اصلاح تصویبنامه موضوع اختصاص مبلغ پانصد ميليارد ریال اعتبار براي تأمين و خريد علوفه مورد نياز دام عشاير كشور به وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور عشاير ايران)
تصویبنامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تصویبنامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون هوای پاک مصوب 1396
تصویبنامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (3) قانون هوای پاک مصوب 1396
تصویبنامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (6) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادت ناشی از وسایل نقلیه
تصویبنامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
تصویبنامه هیات وزیران در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 کل کشور
تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون هوای پاک

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: