طرح اصلاح بند (ز) ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در تاریخ 1397/07/15 اعلام وصول گردید.
مت" /> طرح اصلاح بند (ز) ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در تاریخ 1397/07/15 اعلام وصول گردید.
مت" />
امروز 1397/07/24

طرح اصلاح بند (ز) ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران


طرح اصلاح بند (ز) ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در تاریخ 1397/07/15 اعلام وصول گردید.


تاریخ خبر : 1397/07/15

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: