امروز 1398/03/05

خلاصه مذاکرات جلسه علنی ‌‌‌‌یکشنبه 29 مهرماه 97 مجلس شورای اسلامی

خلاصه مذاکرات جلسه علنی ‌‌‌‌یکشنبه 29 مهرماه 97 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.خلاصه مذاکرات جلسه علنی ‌‌‌روز 1397/07/29 مورخ 29 مهرماه‌ 1397 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است:
1. رسيدگي به طرح يك فوريتي ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها
2. قرائت نامه رياست محترم جمهوري به مجلس شوراي اسلامي در خصوص معرفي وزراء امور اقتصادي و دارايي ، تعاون، كار و رفاه اجتماعي ، راه و شهرسازي و صنعت ، معدن و تجارت ، جهت اخذ راي اعتماد
3. گزارش كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي و محيط زيست در مورد عدم اجراي حكم قانوني بند (خ) مااده (33) قانون برنامه ششم توسعه كشور
4. رسيدگي به طرح يك فوريتي اصلاح قانون برنامه و بودجه
5. انتخاب دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون هاي بهداشت و درمان و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در هيات امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران
6. انتخاب دو نماينده با معرفي كميسيون تخصصي ذيربط و انتخاب مجلس به عنوان نااظر در شوراي عالي استاندارد
7. انتخاب دو نماينده با معرفي كميسيون تخصصي ذيربط و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شوراي عالي بيمه
8. سؤال نماينده اصفهان از وزير محترم نيرو
9. تذكرات كتبي نمايندگان به مسئولين اجرايي كشور
10. تذكرات آيين نامه اي، اخطار قانون اساسي و تذكرات شفاهي
متن خلاصه مذاکرات را از طریق لینک زیر مشاهده فرمایید.دریافت متن کاملdownlod


تاریخ خبر : 1397/07/29

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: