امروز 1397/08/29

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌ های اساسی طرح جامع شهر قزوینشماره۹۴۳۴۹/۳۰۰
۱۳۹۷/۷/۱۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت های اساسی
طرح جامع شهر قزوین
استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۷/۲ مغایرتهای اساسی طرح جامع شهر قزوین مصوب مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین را با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۴ کمیته فنی شماره یک و صورتجلسه کمیته منتخب فنی مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ مورد بررسی قرار داد و ضمن تأکید بر نظر کمیته فنی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
۱ـ تغییر کاربری اراضی واقع در شمال اتوبان
موضوع تغییر کاربری ۱۲ هکتار از اراضی شمال اتوبان (اراضی سازمان صدا و سیما) از فضای سبز به اداری ـ انتظامی صرفاً جهت احداث و استقرار بناها و تأسیسات مربوط به سازمان صدا و سیمای استان قزوین و تغییر کاربری ۱۰ هکتار از اراضی شمال اتوبان از فضای سبز به درمانی صرفاً جهت احداث بیمارستان و تغییر کاربری ۱ هکتار از اراضی شمال اتوبان از فضای سبز به درمانی (انبار تجهیزات درمانی و آموزشی) و اراضی ۱۰۰ هکتاری نیروی انتظامی برای تغییر کاربری، با توجه به اظهارات معاون محترم امورعمرانی استانداری (و در حضور استاندارمحترم قزوین) در شورای عالی مبنی بر انصراف استان از درخواستهای مذکور، از دستورکار شورای عالی خارج شد.
۲ ـ طرح ساماندهی بلوار آیت اله خامنه‌ای
با توجه به بند ۸ ـ ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر «تهیه طرح ساماندهی با غلبه فضای سبز عمومی، هماهنگ با ضوابط سازمان میراث فرهنگی و تحت نظارت دفتر طراحی شهری و معماری» و ضمن تاکید بر رعایت مفاد بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین مبنی بر «حفظ وصیانت از باغستانهای سنتی در محورهای ورودی شهر قزوین به خصوص محور آیت الله خامنه‌ای، آیت الله ابوترابی و ورودی شهر از سمت دروازه رشت و محور بویین زهرا» هرگونه تصمیم‌گیری در این موضوع موکول به ارائه طرح ویژه و بررسی درکمیته فنی شماره سه و متعاقب آن در شورای عالی می‌شود.
۳ـ افزایش محدوده بوستان ملی باراجین از ۹۰۰ هکتار به ۱۴۰۰ هکتار واقع در شمال غربی حریم شهر قزوین
با عنایت به این که در محدوده ۹۰۰ هکتاری فعلی پارک ملی باراجین ظرفیت‌های وسیع جهت توسعه فعالیت گردشگری، تفرجی وجود دارد، ضرورتی برای افزایش ۵۰۰ هکتاری محدوده پارک از اراضی تحت پهنه حفاظت تشخیص نداد. لذا با عنایت به نقش بی‌بدیل اراضی مورد نظر در تغذیه آبخوان دشت قزوین و باغستان سنتی آن، ضمن تأکید بر ضرورت حفظ عرصه‌های بکر و طبیعی واقع در شمال حریم قزوین تحت پهنه حفاظت با افزایش محدوده پارک مخالفت گردید.
۴ـ تغییرکاربری پهنه زراعی به کاربری میدان میوه و تره باربه مساحت ۲۰هکتار واقع درشرق حریم شهر قزوین
با پیشنهاد تعیین کاربری تجهیزات شهری جهت استقرار میدان میوه و تره بار در حریم شهر قزوین، پیرو تصمیمات متخذه طی بند ۱۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۲، با عنایت به کاهش سطح اراضی پیشنهادی از ۱۷۰هکتار به ۲۰ هکتار و همچنین تائید نماینده معاونت حمل و نقل برعدم تداخل ترافیکی با آزاد راه قزوین ـ زنجان در صورت تعبیه دسترسی مجزا، مشروط به اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها موافقت می‌گردد.
۵ ـ الحاق محدوده موسوم به اندیشه به نواحی منفصل شهری نجف آباد، حسن آباد و وثوق آباد واقع درغرب حریم شهر قزوین
ـ ضمن عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۳/۶ کمیته منتخب فنی و علی‌رغم وجود هرگونه ضرورت فنی وکارشناسی، صرفا معطوف به حقوق مکتسبه ایجادشده در سنوات گذشته در مراجع استانی، با الحاق اراضی موسوم به اندیشه به نواحی منفصل شهری نجف‌آباد، حسن آباد و وثوق آباد فقط درحد حقوق مکتسبه قانونی احتمالی ایجاد شده موافقت میگردد. مسئولیت بررسی حقوق مذکور و انطباق با موازین قانونی جاری و تائید آن، به عهده اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین است. ضمنا مقرر گردید سطوح و سرانه‌های خدمات عمومی و حقوق قانونی، بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها و تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها اعمال و طرح تفکیکی به تائید کمیسیون ماده ۵ شهر قزوین برسد.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور و اقدام اعلام می‌شود.
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی
تاریخ خبر : 1397/07/30
اخبار مرتبط
تصویبنامه هیات وزیران در خصوص دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه های کم درآمد جامعه
تصویبنامه هیات وزیران در خصوص اختصاص اعتبار به منظور خرید ساختمان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نجف اشرف به وزرات امور خارجه
تصویبنامه هیات وزیران در خصوص مجاز بودن برگزاری گردهمایی بین المللی حقوق کودک توسط وزارت دادگستری تا سقف هزینه مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال
تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تعیین آقای فتح الله حقیقی به عنوان استاندار زنجان
تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تعیین آقای سید سعید شاهرخی به عنوان استاندار همدان
تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تعیین آقای احمد علی موهبتی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان
تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تعیین آقای محمد جواد فدایی فتح آبادی به عنوان استاندار کرمان
اصلاح تحريري عناوین طرح های موضوع ردیف های ( 4-1) ، (57)، (64)، (65)، (66)، (70) و ( 116-107) جدول پیوست تصویبنامه موضوع تامين اعتبار مورد نياز طرح هاي مصوب كارگروه نجات درياچه اروميه
اصلاح تحریری ردیف (6) جدول (3) پیوست تصویبنامه موضوع اعطاي مجوز به سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در مورد مصالحه نمودن موضوع هاي في مابين سازمان مزبور و شركت هاي طرف قرارداد منتهي به سال 1392
اصلاح تحریری ردیف های (1) تا (4) جدول بند (2) تصویبنامه موضوع اختصاص مبلغ دو هزار و پانصد و پانزده ميليارد و ششصد ميليون ريال اعتبار و تسهيلات بانكي ارزان قيمت براي جبران خسارت و بازسازي واحدهاي مسكوني خسارت ديده ناشي از زلزله سال 1396 استان هاي كرمانشاه و كرمان به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: