طرح الحاق یک تبصره به ماده (11) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که به صورت عادی تقدیم مجلس شورای اسلامی ش" /> طرح الحاق یک تبصره به ماده (11) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که به صورت عادی تقدیم مجلس شورای اسلامی ش" />
امروز 1398/01/03

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: