طرح الحاق یک تبصره به ماده (11) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که به صورت عادی تقدیم مجلس شورای اسلامی ش" /> طرح الحاق یک تبصره به ماده (11) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که به صورت عادی تقدیم مجلس شورای اسلامی ش" />
امروز 1397/10/27

طرح الحاق یک تبصره به ماده (11) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

طرح الحاق یک تبصره به ماده (11) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که به صورت عادی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، در تاریخ 1397/08/01 به صورت عادی اعلام وصول گردید.
متن طرح را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.


نسخه چاپیID-489.pdf
ID-489.pdf

تاریخ خبر : 1397/08/01

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: