امروز 1398/03/02

مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص آیین نامه شماره 96: آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی

مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص آیین نامه شماره 96: آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی ابلاغ شد.مصوبه مورخ جلسه 1397/07/08 شورای عالی بیمه در خصوص "آیین نامه شماره 96: آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی"، طي نامه شماره 74439-100-97 در تاریخ 1397/08/30 توسط رییس شورای عالی بیمه ابلاغ گردید.
متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.دریافت متن کاملdownlod


تاریخ خبر : 1397/09/03

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: