امروز 1398/02/02

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون احداث شهرک امین گستر ـ تهران باستانشماره۱۰۹۳۵۱/۳۰۰ - ۱۳۹۷/۸/۱۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پیرامون احداث شهرک امین گستر ـ تهران باستان
استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی
دراجرای تکلیف مصرح در بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در موضوع «احداث شهرک گردشگری امین گستر تهران باستان» در اراضی به وسعت ۹۹ هکتار در اراضی عزبلو و کچلو شهرستان زرندیه واقع در جنوب آزاد راه تهران ساوه (پیوست) بدینوسیله مراتب موافقت شورای عالی با کلیات استقرار شهرک گردشگری امین گستر تهران باستان در اراضی مذکور با عنایت به مکاتبه ۹۷/۱/۶۹۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۳ ریاست محترم سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر «عدم وجود موانع قانونی در واگذاری اراضی» و همچنین نامه شماره ۹۷/۳۷۰۸۹/۷۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۲ مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو مبنی بر «امکان تأمین آب فقط به میزان ۱۱۵ هزار مترمکعب در سال از محل تغییر کاربری چاه کشاورزی خریداری شده توسط سرمایه‌گذار» اعلام می‌گردد.
با عنایت به تأکید وزارت نیرو، لازم است مراحل قانونی تملک و تغییرکاربری چاه کشاورزی توسط سرمایه‌گذار انجام گردد. همچنین کاربری‌های مختلف طرح مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی (اعم از سطوح باز و سطوح بارگذاری شده) براساس سرانه‌های استاندارد مصرف آبی کاربری‌های مختلف تا حد منابع آب تخصیص‌یافته تعدیل شود.
تبعاً و در اجرای مصوبه صدرالاشاره شورای عالی، جداول و نقشه‌های کلی مربوط به سطوح، سرانه‌ها و میزان بارگذاری طرح پس از تأیید دبیرخانه شورای عالی جهت طی فرآیند قانونی احداث شهرک درچارچوب دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی به ستاد شهرک‌سازی ابلاغ خواهد شد.
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی
تاریخ خبر : 1397/10/01
اخبار مرتبط
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح محور حرم حضرت معصومه (س) تا مسجد جمکران
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون نحوه عملیاتی کردن جزء ۶ بند ب ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ تهران
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بارگذاری پروژه ساختمان پلاسکو
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون توسعه شهرک صنعتی بهارستان
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر الوان
مصوبه شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران
مصوبه شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت‌ اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر خواف
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه قم
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر لار (الحاق ۵ هکتار به محدوده شهر)

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: