طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان کشور که با امضای تعداد نفر از نمایندگان، به صورت تقدیم مجلس شور" /> طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان کشور که با امضای تعداد نفر از نمایندگان، به صورت تقدیم مجلس شور" />
امروز 1397/11/28

طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان کشور

طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان کشور که با امضای تعداد نفر از نمایندگان، به صورت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، در تاریخ 1397/11/14 به صورت اعلام وصول گردید.
متن طرح را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.


جزئیات

عنوان : طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان کشور
تاریخ : 1397/11/14

نسخه چاپی

عنوان : طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان کشور

تاریخ سند : 1397/11/14 شماره چاپ : 1290
تاریخ خبر : 1397/11/14

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: