طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی که با امضای تعداد نفر از نمایندگان، به صورت تقدیم مجلس شو" /> طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی که با امضای تعداد نفر از نمایندگان، به صورت تقدیم مجلس شو" />
امروز 1398/01/04

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: