طرح مدیریت تعارض منافع که با امضای تعداد نفر از نمایندگان، به صورت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده ب" /> طرح مدیریت تعارض منافع که با امضای تعداد نفر از نمایندگان، به صورت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده ب" />
امروز 1398/02/02

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: