امروز 1397/11/28

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح بند (الف) ماده (6) اصلاحي اساسنامه شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح بند (الف) ماده (6) اصلاحي اساسنامه شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور ابلاغ شد.تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1396/09/12 هيأت وزیران در خصوص"اصلاح بند (الف) ماده (6) اصلاحي اساسنامه شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور"، طي نامه شماره 126358 در تاریخ 1396/10/10 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.دریافت متن کاملdownlod


تاریخ خبر : 1396/10/10

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: