امروز 1398/03/06

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مجاز بودن وزارت امور اقتصادي و دارايي درمورد صدور اصلاحيه ضمانتنامه به منظور تمديد مهلت قرارداد خط اعتباري با صندوق توسعه صادرات هند

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مجاز بودن وزارت امور اقتصادي و دارايي درمورد صدور اصلاحيه ضمانتنامه به منظور تمديد مهلت قرارداد خط اعتباري با صندوق توسعه صادرات هند ابلاغ شد.تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1396/10/10 هيأت وزیران درخصوص"مجاز بودن وزارت امور اقتصادي و دارايي درمورد صدور اصلاحيه ضمانتنامه به منظور تمديد مهلت قرارداد خط اعتباري با صندوق توسعه صادرات هند"، طي نامه شماره 128478 در تاریخ 1396/10/13 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.دریافت متن کاملdownlod


تاریخ خبر : 1396/10/13

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: