طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن که با امضای تعداد 42 نفر از نمایندگان، به صورت ع" /> طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن که با امضای تعداد 42 نفر از نمایندگان، به صورت ع" />
امروز 1397/07/27

اعلام وصول طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آنتاریخ خبر : 1396/12/13

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: