طرح الحاق موادی به قوانین دیوان محاسبات کشور، در تاریخ 1396/12/20 به صورت عادی اعلام وصول گردید.
متن طر" /> طرح الحاق موادی به قوانین دیوان محاسبات کشور، در تاریخ 1396/12/20 به صورت عادی اعلام وصول گردید.
متن طر" />
امروز 1397/10/28

اعلام وصول طرح الحاق موادی به قوانین دیوان محاسبات کشور

طرح الحاق موادی به قوانین دیوان محاسبات کشور، در تاریخ 1396/12/20 به صورت عادی اعلام وصول گردید.
متن طرح را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.دست‌نویس : ID-384.pdf ID-384.pdf


تاریخ خبر : 1396/12/20


ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: