طرح الحاق موادی به قوانین دیوان محاسبات کشور، در تاریخ 1396/12/20 به صورت عادی اعلام وصول گردید.
متن طر" /> طرح الحاق موادی به قوانین دیوان محاسبات کشور، در تاریخ 1396/12/20 به صورت عادی اعلام وصول گردید.
متن طر" />
امروز 1398/03/06

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: