امروز 1398/03/05

پربازدیدترین
صدور رأی شماره ۱۰۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۶۰۲۱/۱۰۰ ـ 1389/1/1 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
صدور رأی شماره۹۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بازنشستگی براساس ماده۵۸ قانون استخدام وزارت اطلاعات موجب عدم اعمال نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب۶۷ می‌باشد
صدور رأی شماره‌های ۱۰۲۰ـ ۱۰۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: عدم تبادل موافقت‌نامه آموزش و پرورش با سازمان برنامه و بودجه نافی حق بانوان واجد شرایط شاغل در آموزش و پرورش از هزینه مهدکودک نیست
صدور رأی شماره ۱۰۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال عبارت «داوطبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی باشند» از شرایط عمومی استخدامی مندرج در دفترچه راهنمای سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور در شهریور ماه ۱۳۹۵
صدور رأی شماره ۱۰۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال ماده ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سال ۱۳۹۵ درخصوص عوارض کسری حدنصاب تفکیک املاک
صدور رأی شماره ۱۰۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مواد ۲ و ۴ از تعرفه عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال و ابطال بند ب ماده ۱۳ عوارض ابقای ساختمان در کاربری غیرمرتبط معادل یک و نیم برابر عوارض احداث بنا
صدور رأی شماره‌های ۴۹ الی ۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: فوق‌العاده ویژه و تفاوت تطبیق مستمر نبوده و احتساب آن در تعیین پاداش پایان‌خدمت وجاهت‌ قانونی ندارد
صدور رأی شماره ۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: در احکام ناظر بر اعاده به‌کار کارگران، کارگر در کار قبلی باید به کار مشغول شود
رأی شماره ۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص الزام به پرداخت حق مرخصی مناطق محروم
صدور رأی شماره ۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مواد ۱۷، ۳۳، ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی
سرخط خبرها
رأی شماره ۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸هـ ـ ۱393/۲/15 هیأت وزیران
1398/02/30

رأی شماره‌های ۲۱۶۱ و ۲۱۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ آیین‌نامه نحوه و تربیت وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱365/۲/10 هیأت وزیران
1398/02/30

رأی شماره ۲۱۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۱ مصوبه ۳۲۰ ـ 1391/۴/25 مصوب شورای اسلامی شهر تربت جام
1398/02/30

رأی شماره ۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۸۰۸/۰۲۰ ـ 1394/۹/4 وزیر جهاد کشاورزی
1398/02/30

رأی شماره ۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال نامه شماره ۱۳۲۰۶۷۱ ـ ۱39۶/۵/16 رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور
1398/02/30

رأی شماره ۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ماده ۱۹ بخشنامه شماره 94/۱۸۴۸۴۷ ـ 1394/۷/7 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
1398/02/30

رأی شماره ۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴ ـ 1386/۲/4 سازمان امور مالیاتی کشور
1398/02/29

رأی شماره ۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۸ مصوبه مورخ 1395/۱۰/30 دهمین جلسه شورای برنامه‌ ریزی استان کردستان
1398/02/29

رأی شماره ۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند۹، ۲، ۲مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران
1398/02/29

رأی شماره ۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر‌شده از شعب دیوان عدالت اداری
1398/02/29

رأی شماره ۲۱۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۲۰ و کد (۷۲۰۴ـ ۷۰۲۰۰۴) دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
1398/02/25

رأی شماره ۱۵۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مواد ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱ از فصل سوم آیین‌نامه استخدامی شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه سلامت ایران
1398/02/21

رأی شماره ۱۵۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ابطال ماده ۱۲ مصوبه جلسه شماره ۱۶۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۷ در خصوص کارمزد تقسیط بدهی (عوارض تأخیر تادیه)
1398/02/21

رأی شماره ۴۱۵ و ۴۱۶ مورخ 1396/۵/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
1398/02/21

رأی شماره ۲۱۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۸ صفحه ۶۴ طرح تفصیلی شهر رباط کریم
1398/02/21

رأی شماره‌ های ۱۸۳۶ و ۱۸۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تعرفه شماره ۲۱۶ـ۹۵ درخصوص اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و یا تغییر کاربری املاک مسکونی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شاهین شهر
1398/02/15

رأی شماره ۲۰۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۲/۲/325 ـ 1395/3/22 سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
1398/02/07

رأی شماره‌ های ۲۰۴۷ و ۲۰۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۱۵ آیین‌ نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ ها مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ و ماده ۶ و تبصره ۴ بند ۴ ماده ۴ ضوابط تأسیس و اداره داروخانه‌ ها مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱
1398/02/07

رأی شماره ۲۰۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۴/۹۲/۴663/ش ـ 1392/09/06 مصوب شورای اسلامی شهر مشهد
1398/02/07

رأی شماره ۲۰۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵ـ1394/06/14 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
1398/02/07