جمعه ٠١ مهر ١٣٩٦

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري متحده تانزانيا 1395/10/11

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان به ‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد 1395/10/08

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مال 1395/10/11

قانون موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني 1395/10/11

قانون اصلاح موادي از قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1395/10/11

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در زمينه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي 1395/10/11

قانون موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي 1395/10/11

قانون موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره 1395/10/11

قانون موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك 1395/10/11

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن 1395/10/11

 

فهرست جامع انتشارات معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات
رديف عنوان سال نوبت
1
مجموعه مصوبات هيأت‌وزيران- 58 جلد - از سال 1360 تا نيمه دوم سال 1386 (رحلي)
1357-1390
2
مجموعه قوانين بودجه سنواتي- 33 جلد – به تفكيك هر سال
1368-1395
3
قانون آيين دادرسي كيفري و مقررات آن-ویرایش چهارم
1395
8
4
مجموعه قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری (ويرايش سوم)
1395
4
5
مجموعه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آيين‌نامه‌هاي آن(سارع) - ويرايش سوم
1395
5
6
مجموعه قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه (سارع) – ويرايش اول
1395
3
7
مجموعه آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور- جلد دوم «حقوقي» - ويرايش اول
1395
2
8
مجموعه آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور- جلد اول «كيفري» - ويرايش اول
1395
2
9
قانون امور گمرکی و آيين‌نامه اجرايي آن(سارع) - ويرايش سوم
1395
5
10
منشور حقوق شهروندی (انگلیسی)
1395
1
11
منشور حقوق شهروندی (عربی)
1395
1
12
منشور حقوق شهروندی (فارسی)
1395
2
13
مجموعه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (سارع) – ويرايش اول
1395
4
14
مجموعه قوانين و مقررات جرايم و مجازات‌ها (جلد اول)- ويرايش هشتم
1395
11
15
مجموعه قانون تجارت (رقعي)- ويرايش چهارم
1395
5
16
قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب در امور مدني (سارع) - ويرايش سوم
1395
4
17
مجموعه برگزيده قوانين مالياتي (سارع)- ويرايش اول
1395
2
18
مجموعه قانون حمایت خانواده (سارع)- ويرايش سوم
1395
5
19
قانون مدیریت خدمات کشوری (سارع)- ويرايش سوم
1395
4
20
مجموعه آيين‌نامه داخلي هيأت دولت (سارع)
1395
7
21
مجموعه قوانين و مقررات صدور چک – ويرايش هشتم
1395
9
22
مجموعه قانون نظام صنفي(سارع) – ويرايش اول
1395
1
23
قانون اساسي لبنان- ويرايش اول
1395
2
24
مجموعه قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و مقررات مربوط– ويرايش سوم
1395
4
25
مجموعه قانون مجازات اسلامي (رقعي) - ويرايش اول
1395
2
26
مجموعه قانون آيين دادرسي كيفري (رقعي)- ويرايش اول
1395
3
27
مجموعه قوانين ومقررات مربوط به سازمان صنايع‌کوچک وشهرک‌هاي صنعتي ايران
1395
1
28
مجموعه قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران (ويرايش پنجم)
1395
6
29
مجموعه قانون تملك آپارتمان‌ها و آيين‌نامه اجرايي آن(سارع)-ويرايش دوم
1395
3
30
قانون مجازات اسلامی(سارع) -ويرايش چهارم
1395
9
31
مجموعه قانون دريايي و آيين‌نامه‌هاي آن (سارع) - ويرايش اول
1394
2
32
مجموعه قوانین و مقررات زندان‌ها- ويرايش اول
1394
2
33
مجموعه قوانين و مقررات انتخابات مجلس شوراي اسلامي- ويرايش چهارم
1394
5
34
مجموعه قوانين و مقررات برگزيده خدمت نظام وظيفه عمومي (رقعي)
1394
1
35
مجموعه قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ ويرايش دوم (سارع)- ويرايش اول
1394
2
36
قانون تجارت (سارع)- ويرايش اول
1394
2
37
مجموعه قانون مدني- ويرايش نهم
1394
10
38
مجموعه قانون تجارت (سارع) - ويرايش اول
1394
2
39
قانون اساسي سوئد
1394
1
40
مجموعه قانون كار (سارع)- ويرايش اول
1394
2
41
مجموعه قانون شوراهاي حل اختلاف (جيبي)
1394
1
42
مجموعه قوانين و مقررات اجراي اسناد لازم الاجراء
1394
1
43
مجموعه قوانين توافق‌هاي حقوقي تشريفاتي چندجانبه حقوق جنگ
1394
1
44
مجموعه سياست‌هاي کلي نظام (سارع)- ويرايش دوم
1394
3
45
مجموعه قانون مدني (رقعي) - ويرايش سوم
1394
4
46
قانون مدني (سارع) – (ويرايش اول)
1394
4
47
مجموعه قوانين موجر و مستاجر و آيين‌نامه مربوط (سارع)- ويرايش دوم
1394
3
48
مجموعه قوانین و مقررات صدا و سيما
1394
1
49
مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری،صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی (ويرايش3)
1394
4
50
مجموعه قوانين و مقررات آيين دادرسي مدني- جلد اول (ويرايش دهم)
1394
11
51
مجموعه قوانين و مقررات ديوان عدالت اداري (ويرايش سوم)
1394
4
52
مجموعه قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن (سارع)- ويرايش سوم
1394
4
53
مجموعه قانون شهرداري (سارع)- ويرايش اول
1394
2
54
مجموعه جرايم و دادرسي نيروهاي مسلح - ويرايش اول
1393
2
55
مجموعه قوانين توافق‌هاي حقوقي تشريفاتي چندجانبه حقوق ديپلماتيك
1393
1
56
مجموعه قوانين و مقررات شوراهاي حل اختلاف (ويرايش سوم)
1393
5
57
مجموعه قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (رقعي)- ويرايش 1
1393
2
58
مجموعه قوانين و مقررات احزاب، جمعيت‌ها،انجمن‌هاي سياسي،مذهبي و صنفي... (ويرايش2)
1393
3
59
مجموعه وظايف و اختيارات ضابطان دادگستري در امور كيفري
1392
1
60
مجموعه قوانين و مقررات آيين دادرسي كيفري- جلد دوم (ويرايش اول)
1392
2
61
مجموعه آراي وحدت‌رويه ديوان‌عالي كشور(همراه با لوح فشرده)- ويرايش سوم
1392
4
62
مجموعه قوانين و مقررات بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث(ويرايش سوم)
1392
4
63
مجموعه قوانين و مقررات برگزيده اجاره
1392
1
64
مجموعه قوانين ومقررات تجارت، ثبت شركت‌ها، علايم و اختراعات (ويرايش چهارم)
1392
5
65
مجموعه قوانين و مقررات امنيت، اطلاعات و دفاع ملي
1392
1
66
مجموعه قوانين و مقررات نظارت بر رفتار قضات
1392
1
67
فهرست قوانين توافق‌هاي حقوقي تشريفاتي
1392
1
68
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
1392
3
69
مجموعه قوانين و مقررات مبارزه با مواد مخدر و روانگردان
1392
2
70
مجموعه قانون معادن و آيين‌نامه‌هاي مربوط
1392
1
71
مجموعه قوانين و مقررات برگزيده شوراهاي اسلامي كشور
1392
1
72
مجموعه قوانين و مقررات كارشناسان رسمي دادگستري(پالتويي)
1392
1
73
مجموعه قوانين و مقررات كارشناسان رسمي دادگستري
1392
1
74
مجموعه قوانین و مقررات مطبوعات و خبرگزاری‌ها(سارع)- ويرايش اول
1392
2
75
قانون داوری تجاری بین‌المللی
1392
2
76
مجموعه قوانین و مقررات اوقاف
1392
4
77
مجموعه قوانين و مقررات مترجمان رسمي (سارع)
1392
1
78
مجموعه قوانين و مقررات حسابرسان و حسابداران رسمي (سارع)
1392
1
79
مجموعه قوانين و مقررات كارشناسان، مترجمان، حسابرسان و حسابداران رسمي (ويرايش2)
1391
3
80
مجموعه قوانين و مقررات ثبت اسناد و املاك
1391
5
81
مجموعه قوانين و مقررات آيين دادرسي مدني (جلد دوم)- ويرايش دوم
1391
3
82
مجموعه قانون تأمين اجتماعي (سارع)
1391
1
83
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی
1391
1
84
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390)- (سارع- ويرايش دوم) و (ضميمه آن تا سال 1394)
1391
6
85
مجموعه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران(1394-1390) (ويرايش3)
1391
4
86
قانون مدنی جمهوري اسلامي ايران (ترجمه انگليسي)
1391
2
87
مجموعه قوانين و مقررات محاسبات عمومي (سارع)
1391
2
88
مجموعه قوانین ومقررات برگزیده مناطق آزاد تجاری،صنعتی ومناطق ویژه اقتصادی (سارع)
1391
1
89
مجموعه آيين‌نامه داخلي هيأت دولت، کميسيون‌هاي اصل138 و نمايندگان ويژه رييس‌جمهور
1391
1
90
مجموعه اساسي (ويرايش اول)
1391
2
91
مجموعه قانون نوسازي و عمران شهري و آيين‌نامه‌هاي آن (سارع)
1391
1
92
مجموعه آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي شهرداري (سارع)
1391
1
93
مجموعه قانون مديريت خدمات کشوري (وزيري)
1391
1
94
مجموعه قوانين و مقررات شهرداري(وزيري)
1391
1
95
مجموعه قوانين و مقررات هواپيمايي كشوري- جلد اول
1391
1
96
مجموعه قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و آيين‌نامه‌هاي مربوط (سارع)
1391
2
97
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و دستورالعمل‌هاي آن (سارع)
1391
2
98
مجموعه قوانين و مقررات مراجع نظارتي
1391
1
99
مجموعه قانون خدمت وظيفه عمومي و آيين‌نامه‌هاي آن (سارع)
1390
1
100
مجموعه قوانين مربوط به مبارزه با قاچاق انسان (سارع)
1390
1
101
مجموعه قوانين‌و مقررات احوال شخصيه و اقليت‌هاي‌ديني ايراني (سارع)
1390
1
102
مجموعه قوانين و مقررات اجاره
1390
1
103
مجموعه قوانين ومقررات انتخابات مجلس شوراي اسلامي (همراه با ضميمه)
1390
3
104
مجموعه وظايف و اختيارات معاونت حقوقي رييس‌جمهور
1390
1
105
اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم (سارع)
1390
1
106
مجموعه قوانين و مقررات خانواده
1390
2
107
مجموعه قوانين و مقررات وكالت، مشاوره حقوقي و حمايت قضايي (سارع)
1390
1
108
مجموعه قانون حفاظت وبهره‌برداري از جنگل‌ها ومراتع وآيين‌نامه‌هاي‌آن (سارع)
1390
1
109
مجموعه قوانين و مقررات هدفمند كردن يارانه‌ها
1390
1
110
قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران (سارع)
1390
1
111
مجموعه قوانين و مقررات تخلفات اداري
1390
1
112
مجموعه قوانين و مقررات آيين دادرسي كيفري (جلد اول)
1390
12
113
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (سارع)
1390
1
114
مجموعه قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب در اموركيفري (سارع)
1390
1
115
قانون مجازات اسلامي (سارع)
1390
1
116
مجموعه‌قوانين ومقررات وكالت،مشاوره حقوقي وحمايت قضايي
1389
4
117
مجموعه قوانين و مقررات دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب
1389
4
118
مجموعه قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
1389
2
119
مجموعه آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (جلد چهارم)
1389
1
120
مجموعه مصوبات شوراي‌عالي اداري (جلد دوم)
1389
1
121
مجموعه قانون مجازات اسلامي (جيبي)
1389
1
122
مجموعه قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (جيبي ـ ويرايش1)
1388
2
123
مجموعه قوانين و مقررات گذرنامه
1387
1
124
مجموعه قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست شكار و صيد
1387
1
125
مجموعه آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 80 ـ 81 (جلد سوم)
1387
1
126
مجموعه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1386
6
127
مجموعه قوانين و مقررات معادن
1385
1
128
مجموعه قوانين و مقررات بيمه
1385
3
129
مجموعه قوانين و مقررات كار
1385
1
130
مجموعه قوانين و مقررات سرمايه‌گذاري
1385
1
131
مجموعه قوانين و مقررات ثبت احوال، آمار و سرشماري
1385
1
132
مجموعه قوانين و مقررات اتباع خارجه، پناهندگان و نمايندگي‌هاي سياسي
1385
1
133
مجموعه قانون محاسبات عمومي
1385
3
134
مجموعه قانون ماليات‌هاي مستقيم
1385
4
135
مجموعه قوانين و مقررات دفاتر اسناد رسمي و دفاتر رسمي ازدواج و طلاق
1385
3
136
مجموعه قوانين و مقررات استخدام قضات و تشكيلات دادگستري
1385
1
137
مجموعه آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 76 تا 79 (جلد دوم)
1385
1
138
مجموعه قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت (وزيري)
1385
2
139
مجموعه مدني
1384
1
140
مجموعه قوانين و مقررات صنايع
1384
1
141
مجموعه قانون و مقررات بورس اوراق بهادار
1384
1
142
مجموعه جرايم نيروهاي مسلح
1384
2
143
مجموعه قانون مجازات اسلامي
1384
6
144
مجموعه قوانين و مقررات نظام‌هاي حرفه‌اي (جلد سوم)
1383
1
145
مجموعه قوانين و مقررات نظام‌هاي حرفه‌اي (جلد دوم)
1383
1
146
مجموعه قوانين و مقررات نظام‌هاي حرفه‌اي (جلد اول)
1383
1
147
مجموعه قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آيين‌نامه اجرايي آن
1383
4
148
مجموعه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب وآيين‌نامه اصلاحي آن
1383
3
149
مجموعه قانون تجارت
1383
2
150
مجموعه قوانين و مقررات جرايم و مجازات‌ها (جامع)
1383
2
151
مجموعه قوانين و مقررات پولي و بانكي
1383
2
152
مجموعه قوانين و مقررات اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن
1383
2
153
مجموعه قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
1383
1
154
مجموعه قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
1383
1
155
مجموعه قوانين و مقررات مبارزه با مواد مخدر
1383
1
156
مجموعه قوانين و مقررات حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان، هنرمندان
1382
1
157
مجموعه سازمان‌هاي دولتي (جلد پنجم)
1381
1
158
مجموعه وظايف و اختيارات مشترك وزراء
1381
1
159
مجموعه قوانين و مقررات معاملات و اموال دولتي (و اتومبيل‌هاي دولتي)
1381
2
160
مجموعه قوانين و مقررات پيمانكاران و مهندسين مشاور
1381
1
161
مجموعه وظايف و اختيارات وزير مسكن و شهرسازي
1380
1
162
مجموعه وظايف و اختيارات وزير كشور
1380
1
163
مجموعه وظايف و اختيارات وزير كار و امور اجتماعي
1380
1
164
مجموعه وظايف و اختيارات وزير صنايع و معادن
1380
1
165
مجموعه وظايف و اختيارات وزير جهادكشاورزي
1380
1
166
مجموعه وظايف و اختيارات وزراي نفت و نيرو
1380
1
167
مجموعه قوانين و مقررات استخدامي نيروهاي مسلح (جلد 1- ارتش)
1380
1
168
مجموعه سازمان‌هاي دولتي (جلد چهارم)
1380
1
169
مجموعه مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي1379- 1363
1380
1
170
مجموعه وظايف و اختيارات وزير دادگستري
1379
1
171
مجموعه وظايف و اختيارات وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
1379
1
172
مجموعه وظايف و اختيارات وزير علوم تحقيقات و فنآوري
1379
1
173
مجموعه وظايف و اختيارات وزير راه و ترابري
1379
1
174
مجموعه وظايف و اختيارات وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
1379
1
175
مجموعه وظايف و اختيارات وزير جهادسازندگي
1379
1
176
مجموعه وظايف و اختيارات وزير تعاون
1379
1
177
مجموعه وظايف و اختيارات وزير پست و تلگراف و تلفن
1379
1
178
مجموعه وظايف و اختيارات وزير بهداشت،‌ درمان‌ و ‌آموزش پزشكي
1379
1
179
مجموعه وظايف و اختيارات وزير بازرگاني
1379
1
180
مجموعه وظايف و اختيارات وزير امور خارجه
1379
1
181
مجموعه وظايف و اختيارات وزير اقتصادي و دارايي
1379
1
182
مجموعه وظايف و اختيارات وزير اطلاعات
1379
1
183
مجموعه وظايف و اختيارات وزير آموزش و پرورش
1379
1
184
مجموعه سازمان‌هاي دولتي (جلد سوم)
1379
1
185
مجموعه سازمان‌هاي دولتي (جلد دوم)
1379
1
186
مجموعه قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
1379
1
187
شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي(75-76)
1378
1
188
مجموعه قوانين و مقررات قيمت‌گذاري و توزيع كالا و خدمات به انضمام قانون نظام صنفي و قانون تعزيرات حكومتي
1378
1
189
مجموعه قوانين و مقررات استخدامي نيروهاي مسلح (جلد دوم‌– سپاه)
1378
1
190
مجموعه قوانين و مقررات تأمين اجتماعي
1378
2
191
مجموعه قانون كار
1378
4
192
مجموعه قانون ارتش جمهوري اسلامي
1378
1
193
مجموعه مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي 75-76 (جلد چهارم)
1378
1
194
مجموعه وظايف و اختيارات رياست جمهوري (جلد دوم- احكام و فرامين و مقررات طبقه‌بندي شده)
1377
1
195
مجموعه وظايف و اختيارات رياست جمهوري (جلد اول– قوانين و مقررات عادي)
1377
1
196
مجموعه مصوبات شوراي عالي اداري (جلد اول)
1377
1
197
مجموعه مصوبات تفويض اختيارات دولت به كميسيون وزرا
1377
1
198
مجموعه مصوبات تعيين نمايندگان ويژه رييس‌جمهور
1377
1
199
مجموعه آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از آغاز تا پايان سال1375 (جلد اول)
1377
1
200
مجموعه وظايف و اختيارات دولت
1376
1
201
مجموعه مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي 73-74 (جلد سوم)
1376
1
202
مجموعه كنوانسيون‌هاي بين‌المللي (جلد پنجم)
1376
1
203
مجموعه كنوانسيون‌هاي بين‌المللي (جلدچهارم)
1376
1
204
مجموعه كنوانسيون‌هاي بين‌المللي (جلد سوم)
1376
1
205
مجموعه كنوانسيون‌هاي بين‌المللي (جلد اول)
1376
1
206
مجموعه سازمان‌هاي دولتي (جلد اول)
1376
1
207
مجموعه‌ توافق‌هاي تشريفاتي ايران و ساير كشورها (جلد هفتم)
1375
1
208
مجموعه‌ توافق‌هاي تشريفاتي ايران و ساير كشورها (جلد ششم)
1375
1
209
مجموعه توافق‌هاي تشريفاتي ايران و ساير كشورها (جلد پنجم)
1375
1
210
مجموعه توافق‌هاي تشريفاتي ايران و ساير كشورها (جلد چهارم)
1375
1
211
مجموعه توافق‌هاي تشريفاتي ايران و ساير كشورها (جلد سوم)
1375
1
212
مجموعه‌ توافق‌هاي تشريفاتي ايران و ساير كشورها (جلد دوم)
1375
1
213
مجموعه توافق‌هاي تشريفاتي ايران و ساير كشورها (جلد اول)
1375
1
214
مجموعه قوانين و مقررات امور گمركي
1375
1
215
مجموعه فهرست عناوين قوانين و مقررات (جلد ششم)
1375
1
216
مجموعه فهرست عناوين قوانين و مقررات (جلد پنجم)
1375
1
217
مجموعه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (جيبي)
1374
6
218
مجموعه قانون اساسي ايران (زبان انگليسي)
1374
2
219
مجموعه مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي 68 تا 72 (جلد دوم)
1373
1
220
مجموعه مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي 63 تا 67 (جلد اول)
1372
1
221
مجموعه قانون زمين شهري
1371
1
222
مجموعه قوانين و مقررات مسكن
1370
1
223
مجموعه قوانين و مقررات زلزله
1370
1
224
مجموعه قوانين و مقررات خدمت وظيفه عمومي
1370
1
225
مجموعه قوانين و مقررات آزادگان
1370
1
226
مجموعه قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
1369
1
227
مجموعه تبصره‌هاي دايمي بودجه
1367
1
228
مجموعه قانون برنامه پنج‌ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
1366
1
229
مجموعه فهرست عناوين قوانين و مقررات (جلد چهارم)
1363
1
230
مجموعه فهرست عناوين قوانين و مقررات (جلد سوم)
1363
1
231
مجموعه فهرست عناوين قوانين و مقررات (جلد دوم)
1363
1
232
مجموعه فهرست عناوين قوانين و مقررات (جلد اول)
1363
1
233
مجموعه قوانين و مقررات واردات و صادرات
1362
1
234
مجموعه تصويب‌نامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و اساسنامه‌هاي شوراي انقلاب و دولت موقت
1361
1
235
مجموعه لوايح شوراي انقلاب
1359
1

تهران - خیابان حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) نرسیده به تقاطع خیابان جمهوری اسلامی شماره ١١٥٨

تلفــــن : ٦٦٤٧٥٠٠٥ دورنگار : ٦٦٤٩٢٧٠٧

رایانامه : DOTIC @ DOTIC.IR

كليه حقوق قانوني اين سايت متعلق به معاونت تدوين تنقيح و انتشار قوانين ومقررات - معاونت حقوقي رياست جمهوري مي باشد. ١٣٩٢ - ١٣٨٩©www.dotic.ir

برای مشاهده بهتر از Firefox استفاده کنید.