صفحه اصلی | فرهنگ حقوقی | نظرات و پیشنهادها | ارتباط با ما
چهارشنبه ٢٩ شهریور ١٣٩٦

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري متحده تانزانيا 1395/10/11

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان به ‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد 1395/10/08

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مال 1395/10/11

قانون موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني 1395/10/11

قانون اصلاح موادي از قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1395/10/11

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در زمينه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي 1395/10/11

قانون موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي 1395/10/11

قانون موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره 1395/10/11

قانون موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك 1395/10/11

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن 1395/10/11

 
 
خبرها
رونمایی از منشور حقوق شهروندی
سامانه‌های اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات
انتشار چاپ دوم کتاب منشور حقوق شهروندی
ابلاغ آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی
 
١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩٤ ١٣٩٥
سایر عناوین

ابلاغ «قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي»

ابلاغ «قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي»

انتشار چاپ دوم کتاب منشور حقوق شهروندی

ابلاغ قانون اصلاح ماده (٣٥) قانون خدمت وظيفه عمومي

انتشار چاپ پنجم کتاب قانون مدیریت خدمات کشوری

انتشار چاپ سوم مجموعه قانون تجارت

انتشار چاپ هشتم مجموعه آیین‌نامه داخلی هیأت دولت

انتشار چاپ اول «مجموعه قانون نظام صنفی کشور و مقررات مربوط»

انتشار چاپ سوم مجموعه قانون مجازات اسلامی

انتشار چاپ سوم کتاب قانون بودجه سال ١٣٩٦ كل‌كشور و قوانين و مقررات مربوط

ابلاغ قانون هواي پاك

ابلاغ قانون اصلاح ماده ٨٦ قانون مالياتهاي مستقيم

آيين نامه اجرايي مواد (٢) و (٣) قانون توسعه و بهينه سازي آب شرب شهري و روستايي در كشور

آيين نامه اجرايي ماده (٣٠) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه

آيين نامه اجرايي ماده (١٥) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي

ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧٥/٣/١ و اصلاحات بعدی

آيين نامه ساماندهي مبادله در بازارچه هاي غيررسمي موقت مرزي

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص انجام تمهيدات لازم توسط كليه دستگاه هاي اجرايي براي تحقق مفاد سند ملي راهبرد انرژي كشور

ابلاغ قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي سال ١٣٩٥ كل كشور

انتشار مجموعه قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦)

آيين نامه اجرايي ماده (٣) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)

آيين نامه اجرايي تبصره (٢) الحاقي ماده (٢٢) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران درخصوص امدادرسانی در حوادث ملی، منطقه ای و استانی

انتشار چاپ دهم کتاب قانون مجازات اسلامی

ابلاغ قانون موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان

ابلاغ قانون معاهده معاضدت قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين

ابلاغ قانون معاهده بين جمهوری اسلامی ايران و جمهوري اندونزي در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري

ابلاغ قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه استرداد مجرمين

برگزاري نشست اجرايي معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات و معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری

ابلاغ قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره

انتشار چاپ پنجم مجموعه قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری

ابلاغ قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ ١٨ شهريور ١٢٨٥ تا ٣٠ اسفند ١٣٠٩

ابلاغ قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ ١ فروردين ١٣٢٩ لغايت ٣٠ مهر ماه ١٣٣٦

ابلاغ قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ ١ فروردين ١٣١٠ تا ٢٩ اسفند ١٣٢٨

ابلاغ قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

شفافیت و کارآمدی قوانین با پالایش مستمر؛ مصاحبه روزنامه ایران با معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

درگاه ویژه قوانین و مقررات مربوط به فعالان اقتصادی راه‌اندازی شد

تعرفه خدمات پرستاری در منزل در سال ١٣٩٦

مصوبات اخیر هیأت دولت در حوزه درمان، دارو و بیمه سلامت

آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) تبصره ١٨ قانون بودجه سال ١٣٩٦ كل كشور

ابلاغ قانون اصلاحات پيوست معاهده (كنوانسيون) بين المللي ايمني جان اشخاص و دريا مورخ ١٩٧٤ (١٣٥٣) و آيين نامه بين المللي امنيت كشتيها و تسهيلات بندري (آي.اس.پي.اس)

انتشار چاپ دوم کتاب قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (١٤٠٠ -١٣٩٦)

آيين نامه اجرايي ماده (٢٨) قانون دريايي ايران

ابلاغ قانون اصلاح ماده (١) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت

ابلاغ قانون موافقتنامه حمل و نقل دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره

آيين نامه اجرايي جزء (١) بند (ج) تبصره (١٨) قانون بودجه سال ١٣٩٦ كل كشور

انتشار کتاب مجموعه برگزیده قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری

ابلاغ آيين نامه اجرايي بند (ج) تبصره (١٢) قانون بودجه سال ١٣٩٦ كل كشور

ابلاغ آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (٥) قانون بودجه سال ١٣٩٦ كل كشور

ابلاغ آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (٥) قانون بودجه سال ١٣٩٦ كل كشور

ابلاغ آيين نامه اجرايي ماده (٧٧) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم ـ مصوب ١٣٩٤

انتشار چاپ چهارم مجموعه قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل‌نقليه

انتشار چاپ دوم کتاب قانون بودجه سال ١٣٩٦ كل‌كشور و قوانين و مقررات مربوط

ابلاغ قانون تنقيح قوانين مالياتي كشور

ابلاغ قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور

ابلاغ قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب‌هاي كشور

‍‍ابلاغ قانون موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص ارتقاي جايگاه ايران در شاخص های شروع كسب و كار، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، ثبت مالکیت، تجارت خارجی، تسهیل فرایندهای اخذ انشعاب برق، اخذ اعتبار، امکان استعلام الکترونیکی و برخط

آيين نامه ارزش گذاري دارايي هاي نامشهود در طرح هاي سرمايه گذاري

انتشار چاپ پنجم «قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني»

انتشار چاپ چهارم «مجموعه قوانين روابط موجر و مستأجر و آيين‌نامه مربوط»

انتشار چاپ دوم «مجموعه قوانين و مقررات اسناد لازم الاجراء»

رونمایی از نرم‌افزار «کتابخانه دیجیتال قوانین و مقررات» با حضور معاون حقوقی رییس جمهوری

انتشار کتاب «قانون بودجه سال ١٣٩٦ کل کشور و قوانین و مقررات مربوط»

انتشار چاپ چهارم مجموعه قانون آيين دادرسي كيفري و مقررات مربوط

آیین‌نامه اجرایی مصوب رییس قوه قضائیه درخصوص شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع

مكلف شدن دستگاه‌هاي اجرايي موضوع بند ب ماده ١ قانون برگزاري مناقصات برای به انجام رساندن كليه معاملات در «سامانه تداركات الكترونيكي دولت»

آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس در امور نظامی و انتظامی

انتشار چاپ هفتم مجموعه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و مقررات مرتبط

انتشار چاپ پنجم کتاب قانون مدنی

انتشار کتاب فرهنگ حقوقی

قانون تشکیل هیأت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (١٤٠٠-١٣٩٦)

مصوبه افزايش حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح در سال ١٣٩٦

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ١٣٩٦ كل كشور

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص ضريب حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و قضات براي سال ١٣٩٦

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش

تصويبنامه شوراي عالي اداري درخصوص «حقوق شهروندي در نظام اداري»

گزینه های اصلی
پایگاه قوانین و مقررات
پایگاه طرح ها و لوایح
پایگاه نظرات حقوقی
جستجو
قوانین کاربردی
راهنمای سامانه
گزارش بازدید ها
این ماه :٩٥,٢٩٣
امروز :٣٦٥
پایگاه های مرتبط
معرفی انتشارات
معرفی نمایندگان دوره نهم
لوح جامع قوانین و مقررات
ترمینولوژی
پیوند ها
تازه ها

تهران - خیابان حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) نرسیده به تقاطع خیابان جمهوری اسلامی شماره ١١٥٨

تلفــــن : ٦٦٤٧٥٠٠٥ دورنگار : ٦٦٤٩٢٧٠٧

رایانامه : DOTIC @ DOTIC.IR

WWW.DOTIC.IR

WWW.QAVANIN.IR

WWW.QAVANIN.COM

كليه حقوق قانوني اين سايت متعلق به معاونت تدوين تنقيح و انتشار قوانين ومقررات - معاونت حقوقي رياست جمهوري مي باشد. ١٣٩٦ - ١٣٨٩©www.dotic.ir

برای مشاهده بهتر از Firefox استفاده کنید.