مجموعه مطبوعات و خبرگزاریها آماده عرضه شد

مجموعه قوانین و مقررات مطبوعات و خبرگزاریها برای عرضه به خانه کتاب معاونت تحویل شد.

مجموعه قوانین و مقررات مطبوعات و خبرگزاری ها مشتمل بر قانون مطبوعات ، آیین نامه نویسندگان ، آیین نامه صدور مجوز تاسیس انحلال و نظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی و نمایندگان وابسته به آنها ، آیین نامه تاسیس و نحوه فعالیت خبرگزاری های غیر دولتی، آیین نامه سامان دهی و توسعه فعالیت های فرهنگی و دیجیتال، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ، سایر قوانین و آیین نامه ها با زیر نویس هاس تنقیحی و توضیحی با آخرین به روز رسانی تا اسفند ماه 1390 در 108 صفحه در قطع پالتویی برای توزیع به خانه کتاب معاونت تحویل گردیده است.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف