ویرایش دوم 'مجموعه قانون تجارت' آماده انتشار شد.

مجموعه قانون تجارت مشتمل بر قانون تجارت،لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت ؛ قانون تجارت الکترونیک؛نظرات شورای نگهبان؛ ارای وحدت رویه؛ زیر نویس های تنقیحی و توضیحی ؛ فهرست های راهنما و واژه نامه تفصیلی – مفهومی و... بزودی برای سومین بار به چاپ می رسد.

قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12فروردين و 12 خرداد 1304 هجري شمسي كميسيون عدليه‌ مجلس شوراي ملي، مشتمل بر 387 ماده بود. به فاصله چند سال و در تاريخ 13-2-1311، كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي، ‌قانوني ديگر با عنوان «قانون تجارت» را مشتمل بر 600 ماده به تصويب رسانيد و در ماده پاياني آن، قانون پيشين و اصلاحات آن را به نحو صريح، نسخ كرد. مهمترین اصلاحي که در قانون تجارت مصوب 13-2-1311، به عمل آمده، لایحه قانونی اصلاح قسمتي از قانون تجارت ‌مصوب 24-12-1347 كميسيون خاص مشترك مجلسين، مشتمل بر 300 ماده و 28 تبصره درباره شرکت‌های سهامی است كه طي آن، مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص وضع شده است. يكي از مهمترين و جديدترين قوانين اين عرصه كه در سال‌هاي اخير و به تناسب تحولات و پيشرفت‌هاي بشري به تصويب رسيده، ‌قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17-10-1382 مشتمل بر 81 ماده است. این قانون همان‌گونه كه در ماده یک آن نيز بيان گرديده، مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود. در تدوین کتاب مجموعه قانون تجارت به سایر قوانین و مقررات مرتبط که می‌تواند در توسیع و تضییق احکام اين قانون مؤثر باشد، عمدتاً ارجاع داده شده و از درج متن آن پرهیز گردیده است. در عین حال در موارد اندکی به دليل اهمیت زیاد قوانین و مقررات مرتبط، متن آن نیز در پاورقی آمده است. به علت اهمیت نظرات شورای نگهبان و آرا ء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و هيأت عمومی دیوان عدالت اداري ، سعی شده تمامی نظرها و آرای های مذكور که به قانون تجارت مرتبط می‌باشد، در پاورقی مواد مربوط درج گردد. براي حصول اطمينان مضاعف، در حد امكان متن قانون مندرج در این مجموعه با متن قانون تجارت در مجموعه قوانين موضوعه و مصوبات دوره هشتم قانونگذاري و مجموعه قوانين بيست و دومين دوره قانونگذاري مجلس شوراي ملي وقت و روزنامه رسمی مقابله گرديده است. به منظور تسهیل و تسریع در دسترسی مخاطبان عزیز به مواد مورد نظر، واژه‌نامه تفصيلي- مفهومي قانون تجارت و لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، مبتنی بر واژه‌های کلیدی و مهم تهیه و در پایان مجموعه گنجانده شده است. تدوین و تنقیح این مجموعه توسط فاطمه منتصر اسدی و مریم عامری زیر نظر مهدی مهدی زاده انجام شده است. در ابتدای این مجموعه چند فهرست کاربردی (به شرح زیر) برای سهولت استفاده مراجعان درج گردیده است: 1- فهرست ابواب و فصول قانون تجارت مصوب 1311. 2- فهرست ‌بخش‌هاي ‌لايحه ‌قانوني ‌اصلاح قسمتي ‌از قانون ‌تجارت مصوب1347 3- فهرست ابواب و فصول قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382 4- فهرست تاريخي قوانين و مقررات مندرج در زيرنويس‌ها. 5- فهرست نظرات شوراي نگهبان. 6- فهرست تاريخي آراي و‌حدت رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. این کتاب در قطع رقعی در شمارگان 1000 نسخه به قیمت 180.000 ریال عرضه خواهد شد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف