انتشار چاپ سوم 'مجموعه قانون تجارت'

مجموعه قانون تجارت مشتمل بر قانون تجارت،لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت ؛ قانون تجارت الکترونيک؛نظرات شوراي نگهبان؛ آراي وحدت رويه؛ زير نويس هاي تنقيحي و توضيحي ؛ فهرست هاي راهنما و واژه نامه تفصيلي – مفهومي و... در خانه کتاب معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین عرضه گردید.

ویرایش دوم و تدوین مجموعه قانون تجارت در (432) صفحه مشتمل بر : لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت ؛ قانون تجارت الکترونيک؛ نظرات شوراي نگهبان؛ آراي وحدت رويه؛ زير نويس هاي تنقيحي و توضيحي ؛ فهرست هاي راهنما و واژه نامه تفصيلي – مفهومي و... توسط فاطمه منتصر اسدي و مريم عامري زير نظر مهدي مهدي زاده انجام شده است. در ابتداي اين مجموعه چند فهرست کاربردي از جمله : 1- فهرست ابواب و فصول قانون تجارت مصوب 1311. 2- فهرست ‌بخش‌هاي ‌لايحه ‌قانوني ‌اصلاح قسمتي ‌از قانون ‌تجارت مصوب1347 3- فهرست ابواب و فصول قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382 4- فهرست تاريخي قوانين و مقررات مندرج در زيرنويس‌ها. 5- فهرست نظرات شوراي نگهبان. 6- فهرست تاريخي آراي و‌حدت رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. براي سهولت استفاده مراجعان درج گرديده است اين کتاب در قطع رقعي در شمارگان 1000 نسخه به قيمت 180.000 ريال در محل خانه کتاب معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری واقع در خیابان ولی عصر (عج) نرسیده به تقاطع جمهوری اسلامی شماره 1158 عرضه شده است.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف