بخشنامه دولت برای صیانت از نیروی کار داخلی

با بخشنامه معاون اول رئیس جمهور دستگاههای دولتی و عمومی و شرکتها و پیمانکاران مرتبط با آنان ملزم به استفاده از نیروی کار ایرانی شدند.

به منظور ساماندهی اتباع بیگانه و کمک به حل معضل بیکاری و در راستای سیاست های دولت برای صیانت از نیروی کار داخلی و افزایش اشتغال ، معاون اول رئیس جمهور طی بخشنامه ای همه دستگاه های اجرایی دولتی و عمومی غیر دولتی و نیز شرکت ها و پیمانکاران مرتبط با آنها را ملزم نمود؛ کارگران مورد نیاز خود را صرفا از نیروی کار ایرانی تامین نمایند. در صورت ضرورت بکار گیری کارگران نیروی کار خارجی در موارد خاص ، تنها از نیروهای کار دارای کارت کار موقت که توسط ادارات زیر مجموعه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی صادر می گردد، با رعایت مقررات مربوط استفاده کرده و از بکارگیری کارگران غیر مجاز تحت هر شرایطی پرهیز کنند. این بخشنامه با شماره 43408-50808 مورخ 22 تیر 1393 برای اجرا به کلیه وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات ، شرکت های دولتی و استانداریها ابلاغ شده است.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف