انتشار کتاب مجموعه قانون بودجه سال 1393 کل کشور

مجموعه قانون بودجه سال 1393 کل کشور ، در قطع رقعی با شمارگان 1000 نسخه منتشر شد.

پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1393 کل کشور ، معاونت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي انجام وظايف خود و با توجه به نياز فوري مجريان امور، در اسفندماه 1392 به انتشار قانون مزبور در قطع جيبي و در قالب سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين و مقررات (سارع) اقدام كرد. همچنین با توجه به اتمام چاپ نخست، چاپ دوم اين اثر در فروردين ماه 1393 منتشر گردید. به منظور تسهيل در مراجعات مكرر مسؤولان و كارگزاران نظام به قانون مذکور و آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌هاي مربوط، این معاونت اقدام به تهيه مجموعه ای با ويژگي‌هاي ذيل نموده است: 1 ـ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393 كل كشور و تمامي آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن كه تا زمان انتشار مجموعه به تصويب رسيده در اين اثر ارايه شده است. 2- از آنجا كه قانون بودجه سال 1393 كل كشور به قوانين و مقررات متعددي اشاره و استناد نموده به‌منظور دسترسي سريع و فوري به قوانين و مقررات مذكور و جلوگيري از صرف وقت غيرضرور در اين‌ خصوص، موارد ياد شده در زيرنويس بندها، جزء‌ها و تبصره‌هاي مربوطه درج شده است. 2 ـ برخي جداول و ضمايم قانون بودجه سال 1393 کل کشور در مجموعه حاضر درج گرديده است. 3 ـ از آنجا که قانون بودجه مشتمل بر قواعد و احکام عديده در موضوعات گوناگون است در راستاي تسهيل آگاهي و دسترسي مخاطبان به مباحث مورد نظر، فهرستي موضوعي در چارچوب کدهاي 96 گانه اين معاونت تهيه و ارايه شده است. 4- به منظور دسترسي سريع به مطالب مورد نظر، واژه‌نامه تفصيلي، ناظر بر متن قانون بودجه سال 1393 كل كشور، تهيه و در پايان مجموعه درج شده است. براي اينكه و‌ظيفه رو‌شنگري در تهيه اين مجموعه و مجموعه‌هاي ديگر تا حد توان به صورت كامل اجرا گردد، در مواردي كه بيان نظر تنقيحي يا توضيحي ضرو‌رت داشته، نظر مذكور با درج نشان و علامت اختصاري معاونت در پاو‌رقي آمده است. تدوین تنقیح مجموعه قانون بودجه سال 1393 کل کشور توسط لیلا لولاچی و سپیده رحیم زاده زیر نظر مهدی مهدی زاده انجام شده، و تهیه واژه نامه آن بر عهده مریم عامری و فاطمه هوشمند بوده است. این کتاب در شمارگان 1000 نسخه در اندازه رقعی در خانه کتاب معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات با قیمت 100.000 ریال عرضه شده است .

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف