مجموعه قانون شهرداری منتشر گردید

مجموعه قوانین شهرداری با اصلاحات و الحاقات با زیر نویس های توضیحی و تنقیحی منتشر گردید

چاپ اول مجموعه قانون شهرداری در قطع پالتویی مشتمل بر قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی ؛ مواد مرتبط از قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375؛ آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور ، به همراه زیر نویس های توضیحی و تنقیحی در 60 صفحه ، با شمارگان 300 جلد انتشار یافت . علاقه مندان می توانند برای تهیه این کتاب به خانه کتاب معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات و یا سایر فروشگاه های عرضه کننده مراجعه نمایند.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف