ویرایش دوم قانون آیین دادرسی کیفری منتشر شد.

چاپ پنجم قانون آیین دادرسی کیفری پس از اعمال ویرایش دوم در 184 صفحه منتشر گردید.

قانون آیین دادرسی کیفری ، در اول اردیبهشت 1393 ، طی شماره(3232) با امضاء رئیس جمهور برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ گردید. پس از ابلاغ این قانون در کوتاه ترین زمان ممکن معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نسبت به انتشار کتاب این قانون در شمارگان (4000) نسخه در اندازه جیبی اقدام نمود. با توجه به استقبال مخاطبین از این کتاب ، در اردیبهشت 1393 مجددا این کتاب چاپ شده و در نهایت در این ماه به چاپ سوم رسید . چهارمین چاپ این کتاب با اعمال ویرایش و الحاق جدول تطبیق مواد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با قانون آیین دادرسی 1378 در خرداد ماه 1393 با شمارگان (3000 ) نسخه انتشار یافت. با توجه باعرضه نسخه های موجود این چهار چاپ کتاب و ابلاغ قانون آیین دادرسی و جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، در آبان ماه 1393 پنجمین چاپ کتاب قانون آیین دادرسی کیفری پس از اعمال ویرایش دوم در(184) صفحه مشتمل بر: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 اسفند 1392؛ فهرست فصول قانون آیین دادرسی کیفری؛ جداول تطبیق مواد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با قانون آیین دادرسی 1378و برعکس؛ به همراه قانون آیین دادرسی و جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 8 مهرماه 1393 ، در اندازه جیبی با قیمت 60.000 ریال زیر نظر سعید تقدیسیان و مهدی مهدی زاده آماده سازی و انتشار یافته است. علاقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند به خانه کتاب معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات مراجعه نمایند. «قابل ذکر است مطابق ماده 699 این قانون ، ازتاریخ 1 تیر 1394 لازم الاجرا می باشد.»

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف