آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ابلاغ شد!

رئیس دستگاه قضا در اجرای ماده 57 قانون حمایت خانواده، آیین نامه اجرایی این قانون را ابلاغ کرد.

در اجرای ماده 57 قانون حمایت از خانواده که مقرر نموده است: «آیین نامه اجرایی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب قوه قضائیه می رسد»، آیین نامه اجرایی این قانون با تصویب رئیس قوه قضائیه ابلاغ گردید. لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه تیرماه 1386 هیأت دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب ارسال شد. مجلس در اسفند 1390 لایحه را تصویب کرد و به شورای نگهبان ارسال نمود. این شورا در اردیبهشت سال 1391، موادی از این قانون را مبهم دانست و مواردی را خلاف شرع اعلام نمود و لایحه را جهت اصلاح به مجلس بازگرداند. با اصلاحات انجام شده در کمیسیون و صحن علنی مجلس نهم، بر روی این لایحه، نظر شورا تأمین و در اسفند 1391 پس تأیید شورای نگهبان، این مصوبه با عنوان «قانون حمایت از خانواده» برای اجرا به دولت ارسال شد. این آیین نامه که به پیشنهاد وزیر دادگستری، مشتمل بر 4 فصل و 69 ماده و 10 تبصره تنظیم شده، در تاریخ 27 بهمن ماه 1393 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و ابلاغ شده است.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف