ابلاغ قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور

قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب 12 / 11 / 1393 مجلس شورای اسلامی پس از تائید شورای نگهبان ، در اجرای اصل (123) قانون اساسی برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ گردید.

در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان طرح جامع کاداستر کشور در جلسه علنی مورخ 4 / 12 /1387 اعلام وصول گردید، بررسی این طرح در جلسات کمیسیون و صحن علنی نهمین دوره مجلس ادامه یافت .
مصوبه 8 /4 / 1393 مجلس شورای اسلامی به تائید شورای نگهبان نرسید ، پس از رسیدگی مجدد کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس جهت تامین نظرات شورای نگهبان، در جلسه مورخ 12 /11 / 1393 مجلس شورای اسلامی این طرح تصویب و در تاریخ 29 / 11 / 1393 به تائید شورای نگهبان رسید.
در شرح کلمه کاداستر وبعضی از اصطلاحات بکار رفته در این قانون ،در ماده یک (1) معنی و مفهوم آن کلمات آورده شده که تعدادی از آن به شرح زیر می باشد:
1- حدنگار (كاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمين است كه مشخصه هاي زمين مانند اندازه، كاربري، مشخصات رقومي، ثبتي و يا حقوقي به نقشه بزرگ مقياس اضافه شده است.
2- حدنگاري (عمليات كاداستر): مجموعه فعاليت هاي مرتبط با حدنگار (كاداستر) است كه شامل تهيه نقشه با استفاده از عكسها و تصاوير زميني، دريايي، هوايي، ماهواره اي، تبديل رقومي عكسها و تصاوير، عمليات زميني نقشه برداري، ويرايش و تكميل نقشه هاي زميني و تطبيق نقشه با وضعيت واقعي و موجود املاك و اضافه كردن كليه اطلاعات ثبتي، حقوقي و توصيفي و كنترل نهائي و به روزرساني آن مي باشد.
3- نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاك و حدنگار (كاداستر) كشور و سامانه اطلاعات رايانه اي مكان محوري است كه كليه اطلاعات حدنگاري از جمله اطلاعات نقشه ها و اسناد مالكيت حدنگار و ساير اطلاعات ثبتي، حقوقي و توصيفي كليه املاك و عارضه هاي طبيعي كشور در آن ثبت مي شود.
4- نقشه حدنگار: نقشه اي است كه براساس حدنگاري تهيه مي شود.
5- سند مالكيت حدنگار: سند مالكيتي است كه براساس حدنگاري و تحت نظام جامع تهيه مي شود.
این قانون در اجرای اصل یکصدو بیست و سه قانون اساسی با امضاء رئیس جمهور طی شماره155433 مورخ 19 / 12 /1393 برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ گردید.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف