ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394

رییس جمهور قانون شوراهای حل اختلاف را ابلاغ کرد.

قانون شوراهای حل اختلاف در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه 1394 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب گردید، و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال، در تاریخ نهم دی ماه 1394 به تایید شورای نگهبان رسید. رییس جمهور اسلامی ایران در تاریخ سوم بهمن ماه 1394 و در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "قانون شوراهای حل اختلاف" را جهت اجرا به قوه قضاییه و وزارت دادگستری ابلاغ نمود. قانون فوق مشتمل بر 46 ماده و 27 تبصره می باشد، همچنین بر اساس ماده چهل و ششم آن، آیین نامه اجرایی قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه شده و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد. متن قانون و سند ابلاغی را می توانید از طریق لینک زیر دانلود و مشاهده نمایید

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف