طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی

طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی که با امضای تعداد 94 نفر از نمایندگان، به صورت عادی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، در جلسه علنی مورخ 1397/11/16 به صورت عادی اعلام وصول گردید.
متن طرح را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.