ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1392 کل کشور

بخشنامه بودجه سال 1392 کل کشور با امضاء ریاست محترم جمهوری ابلاغ شد.

در این بخشنامه دستگاه های اجرایی ملزم شده اند برای تقویت انضباط مالی و صرفه جویی ، اصلاح سیستم ها و روش ها ؛ حذف و تعدیل هزینه های غیر ضروری و موازی کاری ها ؛ افزایش کارایی و استفاده از منابع فیزیکی مالی و انسانی پیش بینی و برنامه ریزی لازم را انجام داده ، و با عنایت به راهبردهای اساسی و جهت گیری کلی لایحه بودجه سال 1392، همچنین سیاست های اجرای بودجه سال 1392 اعم از منابع ، مصارف ، بودجه سرمایه ای ، بودجه شرکت های دولتی، ... مشروح در این بخشنامه بودجه سال 1392 خود را حد اکثر تا دو هفته پس از ابلاغ این بخشنامه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال نمایند .

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف